Olga Ježková

Autorsky připravuje a moderuje vysílání D-dur

Moderuje a autorsky připravuje vysílání stanice D-dur.

Pravidelně vybírá hudbu a koncipuje a moderuje vysílací bloky digitální stanice D-dur. Je skladatelkou a nakladatelskou redaktorkou. V roce 1981 vystudovala ve třídě Františka Kovaříčka kompoziční oddělení konzervatoře v Praze. Byla zaměstnána v gramoarchivu Československého rozhlasu a v nakladatelství Supraphon a působila jako pedagožka na pražské konzervatoři a na jedné pražské základní umělecké škole. Nyní pracuje v hudebním nakladatelství Českého rozhlasu. Byla zvolena předsedkyní Společnosti českých skladatelů.

Sledujte nás

Kolegové