Den s Richardem Wagnerem

22. květen 2013

Den, kdy se připomíná 200 let od skladatelova narození, tedy 22. květen, je ve vysílání stanice Vltava „Dnem s Richardem Wagnerem“.

Stanice Vltava přinese v pořadech Rondo, Matiné, Hudební galerie, Slovo o hudbě a v dalších časech během dne Wagnerovu hudbu, ale také hudbu jeho doby. Na večer je pak připraveno v pořadu Akademie zamyšlení nad letošní ostravskou inscenací jeho opery Lohengrin, nad fenoménem Bayreuth a dalšími tématy.

02879383.jpeg

Richard Wagner je umělcem do určité míry problémovým,“ říká vedoucí Redakce vážné hudby na stanici Vltava Petr Veber. „Jeho výsostně romantická hudba mnohé posluchače a operní nadšence fascinuje, ale jeho osobnost a postoje lidi názorově spíše polarizuje. Bylo tomu tak už za jeho života – a je tomu tak dodnes. A nejde zdaleka jen o jeho protižidovské názory,doplňuje Petr Veber.

02863750.jpeg

Spíše než komplikovaný zpívaný básnický text, vnímají wagneriáni primárně hudbu, která ho nese, a nechávají se unášet pověstnými nekonečnými melodiemi a opojným kouzlem jeho symfonismu. Ve wagnerovské interpretaci není malých cílů. Wagnerova hudba, koncipovaná ve velkých plochách a protkaná příznačnými motivy, dodává světu jeho oper na tajemnosti a výlučnosti. A platí to nejen o tetralogii Prsten Nibelungův, nevídaném podobenství o lidstvu, ale také o vizionářské a opojné opeře Tristan a Isolda i o většině dalších z jeho jevištních děl.

02863743.jpeg

Richard Wagner
Skladatel, dirigent, básník, myslitel a vizionář Richard Wagner (1813-1883), nazývaný někdy nejněmečtějším ze všech Němců, přišel s vlastní novou koncepcí hudebního dramatu; zanechal tedy mimořádnou a trvalou stopu především ve vývoji hudebně-dramatického umění, je hlavním reformátorem opery v 19. století. Jeho třináct jevištních děl z let 1833 až 1882 vznikalo na vlastní libreta a v představě o jednotě básnického slova, hudby, scény a herectví.

Stanice Vltava do vysílání přenese i atmosféru Wagnerova rodiště, které letošní jubileum slaví velkoryse. Během Dne s Richardem Wagnerem se ve vysílání třikrát přihlásí živě z Lipska Zita Senková, někdejší zpravodajka Českého rozhlasu v Německu.

Festival v Bayreuthu
Podle návrhů skladatele bylo v Bayreuthu v letech 1872–75 postaveno divadlo, které od počátku dodnes slouží výlučně pro účely letních Hudebních slavností věnovaných provádění oper Richarda Wagnera. Je považováno za jedno z operních divadel s nejlepší akustikou na světě. I sám festival v Bayreuthu má jedinečnou auru jako žádný jiný na světě.

PROGRAM:
09.00 Rondo – Komplet 10 nejhranějších Wagnerových oper
10.16 Matiné s Richardem Wagnerem – úryvky z Prstenu Nibelungova
14.50 Richard Wagner v Lipsku
17.00 Slovo o hudbě – Umlčené hlasy
20.00 Akademie – Rytíř Lohengrin, Fenomén Bayreuth a další témata

autor: Petr Veber
Spustit audio