Festival Smetanova Litomyšl 2015

30. červen 2015

57. ročník mezinárodního operního festivalu (11. 6. – 5. 7.)Přímý přenos zahajovacího koncertu patřil České filharmonii s Jiřím Bělohlávkem.

Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice. Již od roku 1949 je v rodišti zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany, východočeské Litomyšli, pořádán velký hudební festival. Centrem festivalového dění je nádherný areál zámku Litomyšl, který byl v roce 1999 zapsán na seznam kulturního světového dědictví UNESCO. Hlavní pořady se konají v akusticky dokonalém II. nádvoří s unikátním výsuvným zastřešením, ale také v zámecké jízdárně, zahradním amfiteátru, v litomyšlských chrámech, ve Smetanově domě a pravidelně též ve vybraných místech Pardubického kraje.

03153955.jpeg

Program Smetanovy Litomyšle je i letos velmi pestrý. Poprvé se v České republice představí slavná sopranistka Deborah Voigt a tenorista Garrett Sorenson. I tento koncert (4. 7.) stanice Vltava přinese v přímém přenosu. Premiéru bude mít například kantáta pro baryton, smíšený sbor a orchestr Jaroslava Krčka Krédo Mistra Jana, napsaná a provedená při příležitosti 600. výročí umučení Jana Husa. Premiéru bude mít hudebně-taneční představení Vyvolený na motivy románu Thomase Manna. Pro festival jsou speciálně připraveny komponované pořady Malý princ, Sandová, Chopin a ti druzí, Výlet do Španěl či Il Santo nome di Maria. V české premiéře bude uvedena inscenace jednoaktové opery-ballet z roku 1748 Pygmalion od Jeana-Phillipa Rameaua. V Litomyšli prvně vystoupí rakouský Tonkünstler Orchester Niederösterreich.


PROGRAM FESTIVALU NA VLTAVĚ:

Padesátý sedmý ročník festivalu uvede soudobou operu letošního jubilanta Zdeňka Pololáníka Noc plná světla, nové inscenace oper Tosca, Macbeth a Boris Godunov a připomene inscenaci Smetanových Dvou vdov, která vznikla na objednávku festivalu v roce 2013. Hned den po zahájení uslyší Litomyšl provedení Dvořákova Requiem Českou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem, Jiřím Bělohlávkem a kvartetem mladých sólistů - jako připomínku výročí konce druhé světové války. Velmi atraktivně a netradičně je řešen i závěrečný koncert: Česká Sinfonietta Radka Baboráka uvede Bachovu Orchestrálnísuitu č. 3 D dur a jeho Koncert pro dvoje housle a smyčce d moll, Händelovu Vodní hudbu a Hudbu ke královskému ohňostroji a jako bonbónek Loveckou symfonii Leopolda Mozarta.

11. 6.
20:00 Přímý přenos koncertu ze zámeckého nádvoří
Bedřich Smetana: Macbeth a čarodějnice (15 min). -Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll op. 33 (40 min). - Bohuslav Martinů: Symfonie č. 4 (35 min).
Hrají Jan Bartoš a Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek. Moderuje Jitka Novotná.

28. 6.
15:00 Záznam koncertu z 20. června v kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže
Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565. - „Nun komm, der Heiden Heiland“ BWV 659, chorál z Lipského rukopisu. - Koncert pro varhany a orchestr (BWV 1059&35&156). - Kateřina Chroboková: Veni Sancte Spiritus, variace na téma Svatodušní sekvence gregoriánského hymnu pro vokál, varhany, smyčce a tympány (první provedení). - Jan Hanuš: Koncertantní symfonie pro varhany, harfu, tympány a smyčce op. 31. Hrají Kateřina Chroboková (varhany, vokál), Kateřina Englichová (harfa), Cecile Boiffin (tympány) a Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Marko Ivanović. Připravila Wanda Dobrovská

4. 7.
20:30 Přímý přenos koncertu ze zámeckého nádvoří
Návštěva v Metropolitní opeře, to je název předposledního programu letošního ročníku mezinárodního operního festivalu. V přímém přenosu galakoncertu zpívají na nádvoří zámku před více než tisícovkou posluchačů scény z oper a muzikálů sopranistka Deborah Voigt a tenorista Garrett Sorenson, doprovází PKF-Prague Philharmonia. Moderuje Veronika Paroulková.

Spustit audio