Georg Philipp Telemann

Obrovské dílo nedozírného rozsahu:

45 oper, např. Trpělivý Sokrates (1721), Pimpinone (1725)
46 pašijí, 15 mší, 23 ročníků kantát, moteta (značný význam pro evangelickou duchovní hudbu), cca 1000 orchestrálních suit, koncerty pro nejrůznější sólové nástroje (např. slavný D dur pro trubku), serenády a komorní skladby.

Hudební řeč velmi působivá, oproti Bachovi kompozičně spíše jednodušší s větším důrazem na melodiku.

Italské a francouzské vlivy. Zasahuje již někdy postbarokní období (prvky rokoka). Ve své době ceněn více než J. S. Bach, potom takřka zapomenut. V posledních desetiletích velká renesance jeho díla.

Sledujte nás

Další osobnosti