Giovanni Pierluigi da Palestrina

Dílo prodchnuto hlubokou zbožností. Klid, vyrovnanost. Nejdokonalejší ztělesnění ideálu hudby a capella. Naprostá zpěvnost všech hlasů. Úchvatná lyrická melodika. Církevní tóniny, chromatika velmi umíněná. Dokonalé kontrapunktické umění, volná imitace. Přehledná stavba celku i detailů.

Dílo velmi rozsáhlé - 93 mší, 330 motetových skladeb, offertoria, lamentace, žalmy, hymny
Missa Pappae Marcelli [č] (1562 - 1563) - legendární šestihlasé dílo věnované papeži Marcellovi II.
Missa ľ homme armé - pětihlasá, technicky složitější
Stabat Mater - dvojsborové

Improperia (Kristovy výčitky lidu: pro Velký pátek)
Madrigali spirituali - madrigaly na duchovní texty
Lamentace Jeremiášovy
Canticum canticorum /k/ (Píseň písní) (1584) - zhudebnění Písně Šalamounovy ze Starého zákona, velkolepý cyklus 29 motet; promyšlená, hudebně působivá výstavba melodických linií v plné plasticitě pětihlasu.

Vrcholná osobnost celé historie. Nadčasovostí a dokonalostí své tvorby vliv na tehdejší pozdější hudbu.

Sledujte nás

Další osobnosti