Hudba doby sv. Cyrila a Metoděje

5. červenec 2013

Hudební pedagog, skladatel a sbormistr Marios Christou ve svém pořadu, který bude vysílán na stanici Vltava v rámci cyklu Duchovní hudba v pátek 5. července, hledá a nabízí odpovědi na otázky týkající se možného poznání hudbydoby svatých Cyrila a Metoděje.

Dochované prameny svědčí nejen o přínosu soluňských bratří v oblasti jazyka, písemnictví, práva či náboženství. Víme i o zmínkách, které odkazují na hudbu, jež měla přinejmenším při liturgii důležité místo. Lze předpokládat, že alespoň na začátku cyrilometodějské mise byla pro staroslověnské překlady používána původní řecká - tedy byzantská - hudba.

Marios Christou (jehož myšlenkám propůjčí tentokrát svůj hlas Vojtěch Babka) nám bude opravdu kvalifikovaným průvodcem. Narodil se na Kypru a je široce obeznámen s kořeny hudby své domoviny i kraje, odkud vyšli slovanští věrozvěstové. Z rodného Středomoří se Marios Christou teprve v dospělém věku přestěhoval do Prahy, kde nyní působí. Je uměleckým vedoucím souboru Filokallia, sbormistrem pražského pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje a uměleckým ředitelem festivalu pravoslavné hudby Archaion kallos. Jeho přednášky na Karlově univerzitě poutavě rozkrývají mj. právě pestré bohatství řecké a byzantské hudby. Posluchači se mohou těšit na téma, které není v cyklu Duchovní hudba ani obecněji v rozhlasovém programu zařazováno často.

Ve středu našeho zájmu bude byzantská hudba, zvláště otázky novodobých přístupů k interpretaci a poznání vývoje tohoto hudebního stylu. Byzantská hudba totiž není ani tak označení pro hudební kulturu dávno uplynulého historického období, ale spíše pro styl, způsob hudebního uchopování textu s mnohasetletou tradicí.

Spustit audio

Více z pořadu