Texty Starého zákona v západoevropské hudební tradici

22. duben 2016

V rámci cyklu duchovní hudba jsme připravili pásmo pořadů, které se věnuje zhudebněním starozákonních textů. V centru naší pozornosti jsou především různé podoby žalmových zhudebnění od 15. do 19. století. Krom toho se občas vydáváme také do prosvětleného světa Šalamounovy Písně písní. Při našem zkoumání si všímáme především vazeb mezi textem a jeho zhudebněním, hledáme hudební symboliku, zvukomalbu a hudebně rétorické figury.

Texty žalmů recituje Pavel Ryjáček, cyklem pořadů provází Daniela Čermáková a autor pořadu Čeněk Svoboda.

V úvodním dílu jsme se nejprve rozhlédli po světě zhudebněných žalmů, připomněli jejich liturgický účel a na konkrétních příkladech ukázali, jakých podob žalmy v hudbě různých období nabývaly. Připomněli také legendární hudební skladby nad starozákonními texty a pozoruhodné příběhy, které se k nim vážou.

V dalším díle pořadu jsme se vydali do hlubin frankovlámské renesance, kdy charakter evropské hudby určovali mnoho desítek let umělci z maličkého území Flander. Okomentovali jsme starozákonní moteta Gomberta či kajícné žalmy Josquina a Lassa, věnovali sjme se také mnohohlasému kánonu Josquina Qui habitat.

Spustit audio

Více z pořadu