Liturgický rok v hudbě 15. a 16. století

30. listopad 2014

Latinské literátské roráty z doby kolem roku 1500 určené pro první neděli adventní tvoří téma prvního dílu seriálu Liturgický rok, který se v průběhu příštích dvanácti měsíců soustředí na evropskou hudbu 15. a 16. století.

Vysíláme 30. listopadu v 7:00 hodin.

Hudebním pramenem, ze kterého čerpali interpreti tentokrát použitých nahrávek, je Franusův kancionál. Ten byl napsán v roce 1505 pro utrakvistické literátské bratrstvo působící na kůru farního kostela svatého Ducha v Hradci Králové.

Posluchači se mohu těšit na nezaměnitelné interpretační výkony Scholy Gregoriany Pragensis pod vedením Davida Ebena. Autorem seriálu je muzikolog Martin Horyna, pořadem provází Vojtěch Babka.

Liturgický rok v hudbě 15. a 16. století, to je název nového rozhlasového seriálu, který bude posluchače v pravidelném čase provázet od neděle 30. listopadu 2014 až do 22. listopadu 2015.

Cyklus nabídne hudbu zapsanou zvláště v českých pramenech. Zasadí ji však do evropských souvislostí, do kontextu ostatní evropské hudební kultury.

Z obsahu seriálu vynikne, jak originálně naše země v daném časovém rozmezí přispěly do středoevropského kulturního života zejména tím, že vykročily k vlastní nekatolické konfesi o století dříve, než vypukla hlavní vlna reformace.

Upálení Mistra Jana Husa 6. července 1415 na koncilu v Kostnici vyvolalo v Čechách a na Moravě reakci, kterou asi koncilní představitelé nemohli dohlédnout. Husovské téma se autor seriálu muzikolog Martin Horyna pokusí vykreslit z nadkonfesijního hlediska.

02679150.jpeg

Téma husitství, utrakvismu a reformace bude procházet celým seriálem spolu s tématem katolictví. Nakonec, České království bylo od přijetí Kompaktát v roce 1436 královstvím "dvojího lidu" a každý měl právo na svobodnou volbu ze dvou tehdy tolerovaných vyznání.

Osobnosti Mistra Jana Husa bude věnováno několik pořadů v období kolem výročí jeho tragické smrti. Budeme svědky pokusu o rekonstrukci jak jeho osobního vztahu k hudbě, tak bohoslužebné hudby, která vznikala v reformační době k jeho poctě.

Pro utrakvisty se stal mučedníkem a světcem a tomu odpovídá i množství dochovaných chorálních zpěvů, písní a vícehlasých skladeb. V průběhu seriálu bude věnována pozornost všem hudebním druhům, které jsou pro období mezi začátkem 15. století a bitvou na Bílé hoře typické.

Základem bude gregoriánský chorál včetně počeštěné podoby, která představuje v mezinárodním kontextu naprostou raritu. V nekatolickém prostředí se vedle chorálu stále více prosazoval společný zpěv písní. Nejvyšší stupeň v hierarchii dobového repertoáru však samozřejmě patřil vícehlasé hudbě, zvláště polyfonii.

Rozhlasoví posluchači se mohou těšit na vynikající nahrávky renomovaných souborů staré hudby a také na prezentaci řady čerstvých unikátních nahrávek, které vznikly mj. právě pro potřeby tohoto cyklu.

autoři: Vojtěch Babka , Martin Horyna
Spustit audio

Více z pořadu