Novinka na D-dur: postaru a stylově

9. leden 2018

Dramaturgie stanice D-dur je obecně postavena na kontrastu: střídáme slohy, žánry a období. Mezi posluchači vážné hudby jsou ale i „specialisté“ zaměření na starou hudbu v historicky poučeném provedení. Pro ně jsme na každou sobotu od 16:00 připravili program Od Claudia k Ludwigovi.

Sobotní čtyřhodinový program zaměřený na hudbu od konce 16. do první třetiny 19. století tentokrát nabídne hudbu francouzských, německých, rakouských a italských mistrů; tedy autorů ze zemí, které významnou měrou formovaly vývoj evropské umělecké hudby minulosti. Úvod bude patřit oslavnému katolickému hymnu „Te Deum laudamus“ Jeana Baptisty Lullyho (vytvořený pro bohoslužby v královské kapli krále Ludvíka XIV.); dále zazní mj. instrumentální (varhanní) podoba chvalozpěvu „Magnificat“ severoněmeckého mistra Hieronyma Praetoria, několik houslových sonát Johanna Heinricha Schmelzera, ale také hudba Johanna Michaela Haydna (Scénická hudba k Voltairově tragédii Zaira), Antonia Salieriho (Baletní hudba z opery Les Danaides), Alessanra Scarlattiho (Katáta pro sólový soprán a trubku) a mnohých dalších. Hrát budou renomované soubory s letitými zkušenostmi a mezinárodními úspěchy na poli historicky poučené interpretace např. Le Concert Spirituel s Hervé Niquetem, Das Kleine Konzert s Hermannem Maxem, Freiburger Barock Consort, The King´s Consort, Il Giardino Armonico ad., s nimiž spolupracují neméně slavní sólisté: sopranistky Barbara Schlick, Deborah York, Cecilia Bartolli nebo virtuos na barokní trubku (klarinu) Crispian Steele-Perkins.

Vysíláme v sobotu 13.1.2018 v 16:00 s reprízou v úterý po půlnoci (tedy v noci z úterý na středu)

Spustit audio