Libor Dřevikovský

hudební redaktor

Zabývá se oblastí klasické hudby.

03054697.jpeg

Jako hudební redaktor se podílí na přípravě vysílání stanice Český rozhlas Vltava od roku 1999 (externě spolupracoval od roku 1997), po vzniku digitální stanice Český rozhlas D-dur v roce 2005 se zapojil i do výběru hudby pro její vysílání. Pravidelně spolupracuje s externími autory, vytváří programy z oblasti symfonické, komorní a příležitostně i operní a operetní hudby ad., vytváří pravidelné pořady Staří mistři, Polední a Odpolední koncerty a Koncertní sezóna (SOČR), zajišťuje přímé přenosy SOČRu. Soustavně vyhledává a mapuje v rozhlasových archivech starší zapomenuté snímky, které zařazuje do vysílání, spolupracuje s vydavatelstvím Radioservis, a.s. V letech 2002-07 vedl Redakci vážné hudby. 

Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Předtím navštěvoval semináře o hudební vědě na filozofické fakultě. Na pražské konzervatoři byl v kompozici žákem Oldřicha Semeráka, Ivana Kurze a Bohuslava Řehoře. Na této škole byl pak v 90. letech archivářem a kustodem školních orchestrů, působil také v Českém hudebním fondu a byl odborným redaktorem v nakladatelstvích Panton, Fortuna a Supraphon, dále  spolupracoval s Českou televizí a vyučoval na ZUŠ v Praze – Hostivaři a na několika ZŠ v Praze. V minulých letech spolupracoval jako dirigent s amatérským komorním orchestrem Akademie, jako sbormistr smíšeného sboru SUDOP a v současnosti vede Farní sbor při chrámu sv. Václava ve Vršovicích; jako aranžér spolupracoval se Saxofonovým kvartetem Bohemia a dalšími soubory. Svůj skladatelský zájem soustřeďuje především na komorní hudbu s častým přihlédnutím k dechovým nástrojům, věnuje se i symfonické tvorbě. 

Všechny články

Stránky