Libor Dřevikovský

hudební redaktor
Podílí se na přípravě hudebního vysílání stanic Vltava a D-dur.
03054697.jpeg

Jako hudební redaktor se podílí na přípravě vysílání stanice Vltava od roku 1999, po vzniku digitální stanice D-dur v roce 2005 se zapojil i do výběru hudby pro její vysílání. Pravidelně spolupracuje s externími autory, vytváří programy z oblasti symfonické, komorní a příležitostně i operní a operetní hudby, redakčně zajišťuje vysílání nahrávek a přímých přenosů abonentních koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu, autorsky spolupracuje na pořadech Trylek resp. Staří mistři, Musica antiqua. Soustavně vyhledává a mapuje v rozhlasových archivech starší zapomenuté snímky, které zařazuje do vysílání, spolupracuje s vydavatelstvím Radioservis, a.s. Několik let vedl Redakci vážné hudby. 

Je absolventem pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Předtím navštěvoval semináře o hudební vědě na filozofické fakultě. Na pražské konzervatoři byl v kompozici žákem Oldřicha Semeráka, Ivana Kurze a Bohuslava Řehoře. Na této škole byl pak v 90. letech archivářem a kustodem školního orchestru, působil v Českém hudebním fondu, byl odborným redaktorem v nakladatelstvích Panton, Fortuna a Supraphon, spolupracoval s Českou televizí a vyučoval na ZŠ a ZUŠ v Praze - Hostivaři. V minulých letech spolupracoval jako dirigent s amatérským komorním orchestrem Akademie, jako sbormistr smíšeného sboru SUDOP a v současnosti vede farní sbor při chrámu sv. Václava ve Vršovicích; jako aranžér spolupracoval se Saxofonovým kvartetem Bohemia. Svůj skladatelský zájem soustřeďuje především na komorní hudbu s častým přihlédnutím k dechovým nástrojům, příležitostně se věnuje sborové a symfonické tvorbě. 

Všechny články

Stránky