Oslavte Mezinárodní den dětí s Dětským pěveckým sborem (29. května od 15.00 ve Studiu 1)

Sedmdesátá jubilejní sezóna Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu vyvrcholí v neděli 29. května ve Studiu 1 v budově Českého rozhlasu na Vinohradské ulici číslo 12 koncertem, který v přímém přenosu od 15 hodin odvysílá stanice Vltava. Odpolední Studio live je zároveň prezentací umění rozhlasových zpěváčků u příležitosti Dne dětských sborů v rámci Euroradia.

Koncertní sbor pod vedením sbormistryň dr. Blanky Kulínské a Věry Hrdinkové přednese skladby, které potvrzují jeho dosavadní dramaturgickou linii; od počátku se v ní preferují zejména díla soudobých českých skladatelů. Dětský rozhlasový sbor tentokrát představí posluchačům Ilju Hurníka a Petra Ebena dvěma dvojhlasými cykly, jež náležejí k tomu nejlepšímu v naší sborové tvorbě. Zazní Hurníkova Červnová noc a Ebenův cyklus Deset poetických duet. Potěšení posluchačům přinese rovněž výběr ze zpěvů Josefa Bohuslava Foerstera, vážené osobnosti ohromného rozhledu, působící dlouhá léta v zahraničí.

Úvod koncertu bude patřit současnému hudebnímu skladateli Jiřímu Temlovi, který ve svém obsáhlém a mnohovrstevnatém díle nikdy nezapomněl na žánry určené dětem. Nedávno věnoval sbormistryni Blance Kulínské pro děti ve svém zpracování cyklus lidových písní s doprovodem smyčcového kvarteta s názvem Studynka róbená. Výběr Temlových písniček z Blanenska, Boskovicka a Letovicka s humornými i lyrickými texty uslyšíme v české premiéře.

Závěrem svého rozhlasového vystoupení děti zazpívají mj. černošské spirituály, které jsou jim neustále blízké. V koncertu, který připomene nadcházející Mezinárodní den dětí, spoluúčinkují s rozhlasovým dětským sborem klavíristka Veronika Ptáčková a Sedláčkovo kvarteto.

Všechny milovníky sborového zpívání srdečně zveme. Vstup na akci je volný. Nutná registrace na dana.reichova@rozhlas.cz.