Pět odstínů romantismu

Domácí příprava Lukáše Hurníka na Weberovu předehru Oberon a Straussův Hobojový koncert.

Romantismus je nejčastěji hraný hudební sloh v repertoáru našich symfonických těles. Romantismus sice panoval v historii hudby oficiálně jen v druhé polovině 19. století, ale jeho principy přežily až do poloviny století dvacátého a vlastně fungují i dnes v popmusic a filmové hudbě.

Romantismus se rozděluje do pěti etap:

Etapy romantismu

Na koncertě, který si můžete pustit po přípravném videu, uslyšíme jednoho zástupce raného romantismu - Carla Maria von Webera - a skladbu Richarda Strausse coby zástupce romantismu pozdního.