Posluchárny Ivana Štrause

8. září 2021

Každý pátek v 19:00 vybíráme z archivu Redakce vážné hudby. Teď došlo i na pořad Posluchárna.

Redakce vážné hudby stanice Vltava, respektive tehdejší samostatná redakce hudební publicistiky a vzdělávání, rozvinula přibližně od poloviny 90. let minulého století novou koncepci hudebně – publicistických pořadů: každý všední den se odpoledne vysílala půlhodinka s názvem „Slovo o hudbě“, kde se střídaly různě zaměřené relace, pravidelně věnované např. varhanám, hudebním aktualitám, součástí bylo i populární Da Capo Lukáše Hurníka a také půlhodinka s názvem Posluchárna.

Posluchárna jednak od slova „poslouchat“ a nebo také vysokoškolská přednášková místnost. V rozhlasové Posluchárně se vlastně prostupovalo obojí: se zasvěceným průvodním slovem známých českých skladatelů, interpretů, literátů i hudebních vědců tu zněl velice pestrý výběr skladeb – jediné omezení, časové, představovala půlhodina, která byla k dispozici. Už ani nevím jak, ale asi po deseti letech, kdy se zde „přednášející“ střídali, zakotvil v Posluchárně až do roku 2011, kdy pořad skončil, houslista a vysokoškolský profesor Ivan Štraus.

Ivan Štraus sestupující

A byl tu ve svém živlu: mohl pouštět posluchačům hudbu podle libosti, mnoho o ní věděl, a navíc, jak vždycky říkal, se spoustu věcí dověděl: nelenil vyhledávat po knihovnách málem nedostupné a často cizojazyčné podklady a materiály a pro jednu půlhodinku byl schopen přečíst celou odbornou publikaci. Uplatnil zde i svoji schopnost výstižné zkratky a pověstný anglický humor.

Štrausových Poslucháren se zachovaly desítky – ve druhé polovině září a po celý letošní říjen se vrátíme alespoň k některým z nich. A zdaleka nejsou věnovány jenom houslistům, jak by se zdálo podle profese autora!

Vysíláme vždy v pátek v 19:00 od 17. září.

Související