Robert Schumann

Hluboké vzdělání v mládí, zájem o literaturu, studia práv v Lipsku a Heidelbergu, později hudby u Friedricha Wiecka. Hudební dráha složitá: ochromení prstu, tím znemožnění koncertní dráhy klavírního virtuosa, studium kompozice, hudebním kritikem. R. 1834 - založil Neue Zeitschrifft für Music (progresivní hudební časopis, propagace moderních snah kompozici).

Tímto časopisem i osobním vlivem prosadil např. F. Chopina, H. Berlioze, J. Brahmse. Manželkou dcera F. Wiecka Clara, později nejslavnější německá klavíristka 19. století. Poslední působiště: Düsseldorf. Nervová choroba.

Příznačný lyrismus a subjektivismus, výrazová citovost. Osobité harmonické postupy, promyšlená tektonika, výrazová škála od vášnivosti až po nejjemnější citové odstíny. Progresivní zvláště v oblasti formy, instrumentace střídmá a méně výrazná.

PÍSŇOVÁ TVORBA - vynikající texty (Heine, Goethe, Byron), cykly spojeny tématicky, méně strofičnosti, větší prokomponovanost.
Cykly Láska a život ženy (1840)
Láska básníkova (nejznámější cyklus, text H. Heine)
Myrty

SYMFONICKÁ A KONCERTNÍ TVORBA

Symfonie (4) - zajímavá díla, kompozičně dokonalá, celkovým projevem však pro posluchače oproti skladbám Schumannových současníků poněkud uzavřená, a tím i méně vyhledávaná. Nejznámější č 1 B dur Jarní, č. 4 d moll (věty propojeny v jednolitý celek).

Koncerty - zdařilejší než symfonie jak invenčně, tak i vlastní hudební řečí.
Koncert pro klavír a orchestr a moli (1845, základní dílo světového repertoáru)
Koncert pro violoncello a orchestr a moli
Koncertní skladba pro čtyři lesní rohy (virtuózní)
Koncert pro housle d moll - méně známý

Předehry Manfred (1849, k Byronovu dramatu), Herman a Dorota ad.

KOMORNÍ A KLAVÍRNÍ TVORBA

Kvintet Es dur, Trio d moll, smyčcové kvartety (3) - díla málo známá. V klavírní literatuře však díla ojedinělého významu. Drobné poetické skladby programního charakteru. Melodika méně uhlazená, zato propracováno kompozičně.

Klavírní cykly Motýli, Carnaval, Kreislerlana, Lesní scény, Dětské scény (slavná část Snění) a další.

Sonáty pro klavír (3, již lisztovský charakter), Fantazie op. 17 (významná), Symfonické etudy (12, vrcholné dílo)

ORATORNÍ, OPERNÍ A DALŠÍ VOKÁLNÍ TVORBA

Ráj a Peri (1843) - světské oratorium, významné.
Genoveva (1847 - 48) - opera, spíše oratorní charakter s menší dramatičností, úspěšná a populární pouze předehra.

Řada dalších vokálních děl s orchestrem a sborů a capella.

Asi nejpropracovanější koncepce romantismu vůbec. Vliv na celou německou a evropskou romantickou hudbu. Přechodný článek k novoromantismu (Berlioz, Liszt, Wagner), dopad i na další období (Smetana, Fibich).

Sledujte nás

Další osobnosti