Schumann a Brahms – koncertantní skladby s videovýkladem

12. duben 2020

Schumannův Koncertní kus pro 4 lesní rohy a Brahmsův Koncert pro klavír a orchestr č. 2 v podání SOČRu – s videonávodem k použití od Lukáše Hurníka.

Poslechněte si

Kdyby v hudbě existovaly patenty, Vivaldi by na tom vydělal. Vynalezl totiž formu koncertu, která se ukázala být velmi užitečná ve všech hudebních slozích. Sólista na jakýkoli nástroj v něm vede dialog s orchestrem. Někdy si vzájemně přizvukují, jindy svádějí boj. Slovo koncert totiž pochází z latinského concerare – bojovat.

Obě skladby, které najdete na videu Rozhlasových symfoniků, jsou ale trochu zvláštní. V Schumannově Koncertním kusu stojí před orchestrem čtyři sólisté s lesními rohy. Vystupují někdy jako jednotlivci, jindy jako čtyřjediný celek.

Brahmsův první klavírní koncert zase zní spíš jako symfonie s klavírem. Klavír je spíše součástí orchestru než jeho protipólem.

autor: LH

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.