Šifra mistra Dmitrije - Šostakovičův první cellový koncert

Šostakovičův Koncert pro violoncello č. 1 je plný šifer a kryptogramů. Ale hlavně je to rytmicky tepající hudba s extrémními nároky na sólistu.

Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 vznikl v roce 1958, takže stalinský teror už byl minulostí a umělci měli jistou možnost reagovat svými díly na prožitou hrůzu. Takové odkazy najdeme i v tomto díle, psaném pro Mstislava Rostropoviče. Koncert má zcela neobvyklé rozvržení vět: groteskní scherzo na začítku, temnou pomalou větu ústící do rozměrné sólové kadence uprostřed a brilantní finále na konci. V první větě slyšíme motiv, který vychází z autorova autogramu D-es-C-H, staví ho ale na hlavu. Poslední věta pak destruuje ruský lidový popěvek: oblíbenou to písničku Stalinovu.

Po shlédnutí přípravného videa vyslechněte celou skladbu zde: