Sobotní Mendelssohn a Messiaen

Dva nové CD komplety zazní v sobotu 28.9. na stanici D-dur: Mendelssohnovy symfonie s Gardinerem a varhanní Messiaen s Latrym.

Felix Mendelssohn-Bartholdy by Wilhelm Hensel

Český rozhlas má hudební archiv doslova bezedný, ale i tak nakupuje nové nahrávky na CD, a to i s klasickou hudbou. Dvě nové akvizice zazní poprvé na D-dur. John Eliot Gardiner natočil s Londýnskými symfoniky komplet symfonií Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Jak je u Gardinera zvykem, vydoloval z archivů verze, v nichž se symfonie obvykle nehrají. Třeba u první z nich realizoval Gardiner dvě verze scherza. To původní se totiž Mandelssohnovi zdálo nudné, tak je při londýnském provedení vyměnil za scherzo ze svého smyčcového Oktetu. Gardiner nahrál obě dvě varianty, takže první symfonie má rázem pět vět. Podobná překvapení nás čekají i u zbylých čtyř symfonií. Vysíláme 28.9. od 16:00.

Olivier Messianen

Na večer od 20:00 jsme pak zařadili varhanní cykly Oliviera Messiaena s Olivierem Latrym, oním interpretem, jemuž před pár měsíci málem shořely varhany v Notre-Dame v Paříži, kde je statutárním varhaníkem. Na tento skvělý nástroj Latry natočil kompletní sadu Messiaenových varhanních cyklů, z nichž si poslechneme ty, které se u nás hrají nejméně. Na české varhany je totiž problém tuto moderní francouzskou hudbu, do jejíhož notového zápisu autor přesně zanesl požadované rejstříky, provést. Messiaenovy cykly jsou nejen hudebními, ale i teologickými díly, meditujícími nad nejhlubšími náboženskými mystérii, jako je Svatá trojice nebo Nanebevstupení.