Stará hudba na vzácné nástroje

Starou hudbu vysíláme na D-dur pravidelně v sobotu od 16:00. V pořadu Od Claudia k Ludwigovi tentokrát budou znít vzácné, staré nástroje.

Odpolední setkání se starou hudbou 27. června uvádí skupinu autorů, s nimiž se často v pořadech stanice Český rozhlas D-dur setkáváme. Vivaldi, Beethoven, Purcell, Johann Sebastian Bach. Tentokrát ale připomeneme i méně známé, nástrojářské okolnosti. Beethovenovu hudbu třeba hraje Trudelies Leonhardtová na fortepiano z roku 1815 z dílny vídeňského nástrojaře Benigna Seidnera. Jeho kolegy jsou Conrad Graf, Anton Walter nebo Nannette Streicherová, famózní dcera klavírníka Andrease Steina z Augsburku. Leonhardtová uvádí, že se dochovalo jen šest nástrojů ze Seidnerovy dílny.

Také nahrávky gambových Sonát Johanna Sebastiana Bacha jsou interesantní - spolu s famózním Juanem Manuelem Quintanou hraje Céline Frischová na cembalo, které sestrojil Andrea Restelli podle německého nástrojaře Christiana Vatera. Z jeho cembal se zachovalo jedno jediné z roku 1738 a je k vidění v Německém muzeu v Norimberku. Protože je velmi zachovalé, je oblíbeným vzorem pro jeho novodobé repliky.

Zajímavé okolnosti doprovázejí i skladbu Henryho Purcella Óda ke dni svaté Cecilie, napsaná na počest patronky hudebníků v roce 1692, na text Ira Nicholase Bradyho. Oslavy patronky hudebníků založila londýnská Hudební společnost v roce 1683. Pro první ročník napsal Purcell první cecilskou skladbu s názvem Welcome to all the pleasures. Óda ke dni svaté Cecilie měla premiéru 22. září 1692 ve Stationer´s Hall.

Premiérou v cyklu pořadů Od Claudia k Ludwigovi je výběr motet francouzského skladatele Guillauma Bouzignaca. Předchůdce Marc-Antoina Charpentiera pocházel z obce na samém jihu Francie a působil jako sbormistr v katedrálách několika francouzských měst, naposledy v Clermont-Ferrand. Z jeho motet, které se zachovaly ve dvou rukopisech a které nahrál soubor Les Arts Florissants, je na programu šest skladeb.

Zrejména pro kytaristy budou zajímavé skladby Luise de Milán hrané na vihuelu. Vihuela předcházela barokní kytaru a v 15. a 16. století byla rozšířena na pyrenejském poloostrově a částečně v Itálii. Luis de Milán napsal jakousi bibli vihuelistů, nazval ji El Maestro, vyšla v roce 1536 a obsahuje 40 fantazií, šest pavan a čtyři tiento.  Existují jen tři originální exempláře tohoto nástroje. 

Ve finále pořadu zazní dílo génia české hudby Jana Ladislava Dusíka. Jeho Koncert pro klavír a orchestr č. 7 B dur op. 22 z roku 1793 hraje sólo Andreas Staier na fortepiano od Johna Broadwooda z roku 1806, které má sériové číslo 3404. Nástroj pochází ze sbírek Jéroma Hantaie, hráče na violu da gamba a na fortepiano a byl restaurován v roce 1992 Christopherem Clarkem. Sólistu doprovází soubor Concerto Köln.