Rafael Brom

spolupracovnice stanice
Podílí se na přípravě hudebního vysílání stanic Vltava a D-dur.
03054696.jpeg

Jako hudební redaktor pro vltavské hudební vysílání se svými spolupracovníky připravuje cykly pořadů Matiné a kritické sondy do světa CD v pořadech Rondo, věnuje se výběru skladeb pro pořady Hudební galerie, Komorní koncert, Pauza, Sólo pro, Depozitář Hudební galerie ad.

Zejména při přípravě Promenádních koncertů uplatňuje znalost hudby okruhu autorů valčíků a operet. Přispívá k hudební publicistice v pořadech Slovo o hudbě a Akademie a redakčně odbavuje přímé přenosy a záznamy koncertů. Vedle pořadů vysílaných na Vltavě připravuje a uvádí výběr skladeb pro vysílání na digitální stanici D-dur.

Studoval na pražské katedře muzikologie, kterou absolvoval roku 1981. Několik desetiletí ve veřejnoprávním rozhlasu přineslo zkušenosti v mnoha oborech, včetně nahlédnutí do oblasti populární hudby a jazzu. Katalog pořadů, pod nimiž byl podepsán, je dlouhý - mnohé už zanikly, jiné změnily tvář a název. Od výběru hudby dospěl až k živým vstupům do vysílání, mimo jiné i při moderování Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků nebo přímých přenosů z Dvořákovy síně Rudolfina. Je spolupracovníkem časopisu Hudební rozhledy. V okruhu mimorozhlasových zájmů zůstává stále na prvním místě houslařské umění a také divadlo všech forem.