Svátek Všech svatých na D-dur

20. říjen 2020

Hudbu starých mistrů komponovanou pro Svátek všech svatých vybral Radek Menoušek. Vysíláme 1. listopadu od 20:00.

Slavnost Všech svatých pochází z Orientu, už ve 4. století se tam slavila památka všech mučedníků. Datum svátku bylo však v jednotlivých církvích různý. Podle svědectví syrského jáhna Efréma se slavil 13. května. Východosyrská liturgie vzpomínala na všechny svaté v pátek po Velikonocích. V Byzanci v neděli po Svatém Duchu. Během 7. století za papeže Bonifáce IV. se opět prosadil 13. květen. Další krok ke slavení Všech svatých učinil Řehoř III. na počátku 8. století, když dal v  bazilice sv. Petra zřídit kapli k jejich cti. Od té doby se slavnost slaví 1. listopadu.

Logo

Jako ke všem významným svátkům vznikala k bohoslužbám speciálně komponovaná hudba. V pořadu uslyšíme dvě kantáty Johanna Sebastiana Bacha, Zelenkovu monumentální Missu Omnium Sanctorum, vokální i instrumentální skladby Biberovy a Vejvanovského i varhanní hudbu J. J. Ryby.

Vysíláme v sobotu 1. listopadu ve 20:00 a opakujeme 8. listopadu ve 20:00.

Spustit audio