Zapomenutí čeští romantici

Víkendové dopoledne 13. a 14. dubna 8:00-12:00 věnujeme připomenutí zapomenutých autorů, kteří tvořili ve stínu velkých českých romantiků.

Dvě dubnové dopolední Návštěvy (volně navazující na předchozí únorové Návštěvy s českou romantickou operou) budou tentokrát věnovány romantické orchestrální hudbě českých skladatelů 19. století. Době (pomyslně ohraničené lety 1834-1914), kdy se česká instrumentální hudba a její skladatelé vyrovnávali s vlivy tehdejších velkých evropských tvůrců, s vlivy a podněty přicházející především z německé a francouzské hudby, a kdy se také začínali prosazovat první významné osobnosti českého hudebního života a začínala se i utvářet jakási podoba „národní hudby“.

Vedle nejznámějšího čtyřlístku českých hudebních velikánů této doby, Bedřicha Smetany, Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka, tu bylo velké množství dnes bohužel většinou zapomenutých a neprávem opomíjených skladatelů, kteří svými díly i neúnavnou organizační a vzdělávací činností významnou měrou přispěli k vývoji české romantické hudby.

Jména Jan Bedřich Kittl, Josef Leopold Zvonař, Josef Labický, Václav Jindřich Veit či Jindřich Kàan z Albestů, a mnozí další, dnes málo komu co řeknou a v lepším případě se lze s nimi setkat na stránkách hudebních slovníků a encyklopedií. S jejich hudbou, tím nejpodstatnějším, co je může jako tvůrce přiblížit posluchačům, však už nikoliv. Proto také jim a jejich dílům budu věnováno víkendové dopoledne, jehož cílem je alespoň částečně vyplnit tuto mezeru v českých hudebních dějinách. Ukázky ze skladeb zazní z digitálně restaurovaných nahrávek vzniklých ve 2. polovině 20. století ve studiích Československého (Českého) rozhlasu v Praze, v Plzni, v Brně a v Olomouci, ale několika evropských orchestrů.

autor: Libor Dřevikovský
Spustit audio