Zemřel Krzysztof Penderecki

Přišli jsme o skladatele, který hýbal uměním 20. století a zvládl ovlivnit i kousek 21. Jeho Violový koncert hrajeme na D-dur dnes ve 20:00.

V roce 1959 předvedl na Festivalu Varšavský podzim skladbu, která destruovala vše, k čemu do té doby hudba dospěla. Neměla melodii, rytmus, harmonii. Veškerá hodnota byla vložena do hudebních barev, a ty byly hodně drsné. Už pohled do partitury vyvolával děs a vše bylo navíc věnováno obětím Hirošimské bomby.

Pendereckého revoluční počin strhl ssebou mnoho následovníků, avandgardistů. Ale Penderecki jejich průvod nevedl. Obrátil hudební kabát a vrátil se k tonalitě, melodii a romantickým emocím. Ve třetí etapě tvůčího života se mu podařilo vše propojit do slohové syntézy a dokázal psát velká díla, která byla bezesporu moderní v tom nejlepším slova smyslu, ale také komunikující s posluchačem.

Až to bude technicky možné, zahrajeme na D-dur podstatnou část jeho díla. Dnes, v neděli 29.3., ve dni jeho skonu, hrajeme od 20:00 jeho Violový koncert.