Zpívá Patricia Janečková

20. říjen 2023

Pěvkyně Patricia Janečková zemřela ve věku 25 let a nejlepší způsob, jak na ni vzpomenout, jsou její nahrávky. Na Českém rozhlase D-dur ve středu 25. října od 20:00.

Jejích snímků je v rozhlasových fondech několik a vydají na čtyřhodinový večení program. Nejprve si můžete poslechnout její debutové album, které natočila jako třináctiletá na Slovensku po vítězství v soutěži Talentmánia. Obsahuje několik barokních árií, ale i Rusalku nebo melodii z filmu Tenkrát na západě. Na to naváže koloraturní árie Gildy z opery Rigoletto z karlovarské pěvecké soutěže. Pak symbolicky dvě písně Vítězslavy Kaprálové, jíž Bůh také dopřál jen krátký život.

Následovat budou dva programy se starou hudbou, jeden se souborem Barocco sempre giovanne, jehož vrcholem je Bachova kantáta Jauchzet Gott in allen Landen. A druhý je se souborem Collegium Marianum, protože jeho umělecká vedoucí Jana Semerádová si hned všimla talentu Patricie Janečkové. Společně nahrály Černohorského, Vivaldiho i Haydna. Shodou okolností pěvkyně účinkuje také na jednom čísle souborné nahrávky Snu noci svatojánské Václava Trojana, kterou nahrával před několika lety SOČR.

Albu, které Patricia vydala společně s Jihočeskou filharmonií České Budějovice budeme na D-dur věnovat samostatný program.

Poslechneme si ale Malou slavnostní mši Gioacchina Rossiniho, která je velmi rozsáhlá a účinkuje v ní Český filharmonický sbor Brno. A nakonec zazní tři vánoční písně z loňského Vánočního alba Supraphonu, které jsou úplně posledním snímkem Patricie Janečkové.   

Spustit audio

Více z pořadu