Bohuslav Martinů: Poselství štěstí i bolesti

Od narození klasika hudby 20. století uplyne 8. prosince 130 let. Na stanici D-dur 28. a 29. listopadu 8:00-12:00.

Jeho život byl plný zvratů, štěstí i bolesti, tvůrčích zápasů, které zdolával s nadhledem, humorem a humanismem. Náleží k velkým postavám světové kultury, komponoval pro prestižní dirigenty, sólisty, ansámbly, orchestry a divadla.

V sobotu a v neděli 28. a 29. listopadu zazní jen několik z více než 400 skladeb Bohuslava Martinů. Jsou to díla, která reprezentují styl autora, hloubku a rozměr jeho hudebního či hudebně dramatického výrazu. Ukazují vzdělaného, přemýšlivého a zvídavého člověka, se značným rozhledem v uměleckých oborech, stále studujícího historické epochy hudby. Dokázal posluchače získat svým přesvědčením a citem. Z jeho tvůrčí dílny představujeme kolekci od sonát a komorních skladeb až ke koncertantním kompozicím, symfoniím, ke kantátám a oratoriu. Mezi studiovými nahrávkami a záznamy z koncertů jsou nejen Kuchyňská revue, klarinetová sonáta, Julietta, cembalový koncert, Otvírání studánek a Gilgameš, ale např. i díla géniů Dvořáka, Mozarta a Haydna, které obdivoval.

Stránka z korespondence Bohuslava Martinů

Z rozhlasového archivu si poslechneme vyjádření osobností, které již nejsou mezi námi: klavíristy Josefa Páleníčka, cembalistky Zuzany Růžičkové, skladatelů Viktora Kalabise a O. F. Korteho. K dílu a životu Bohuslava Martinů promlouvají i ti, kdo představují současnost: klavírista Ivo Kahánek a muzikolog a bývalý diplomat Jaroslav Mihule. Z šedesátých let minulého století se dochoval kratičký záznam slov blízkého přítele Martinů - malíře, grafika a scénografa Jana Zrzavého, který vzpomíná na seznámení se skladatelem v Paříži. Uslyšíme také hlas paní Charlotty Martinů, která téměř dvacet let po smrti svého manžela pečovala o jeho dílo a poměrně často pobývala u příležitosti provedení díla v tehdejším Československu. Díky ní dnes může Nadace Bohuslava Martinů odkaz skladatele dále rozvíjet a podporovat jeho hudební umění v mnoha souvislostech.

Vysíláme 28. a 29. listopadu 8:00-12:00 s reprízami po půlnoci. Orientační záznam pořadu najdete v audioarchivu - celodenních záznamech dle data vysílání.

Více z pořadu