Claude Debussy

Studia na pařížské konzervatoři, v l.1881 - 82 učitelem u hraběnky Naděždy von Meck (mecenáška P. I. Čajkovského). Získání Římské ceny (za kantátu Marnotratný syn) - dva roky v Římě. Celý život snaha vymanit francouzskou hudbu z německého romantického vlivu (R. Wagnera) a dokázat její svébytnost (v návaznosti na francouzské mistry středověku a rokoka).

Inspirační zdroje: romantismus (spíše schumannovského a massenetovského ladění), impresionisté (malíři), symbolisté (zvláště S. Mallarmé). Mocná hrstka, orientální hudba, gregoriánský chorál, francouzská hudba 18. století. Charakter hudební řeči - viz předcházející kapitola.

KOMORNÍ A KLAVÍRNÍ TVORBA
Smyčcový kvartet g moll (1892) - první dílo se znaky nového slohu.

Klavírní cykly:
Obrazy I. a II. (1905, 1907)
Preludia (1910 - 13) - 2 díly po dvanácti skladbách, známé části Dívka s vlasy jako len (Plavovláska), Potopená katedrála, Ohňostroj ad.


Bergamská suita (1890 - 1905), Rytiny (Estampes, 1903), Dětský koutek (1904), Etudy (1915, 12 skladeb).
Sonáta pro dva klavíry Na bílých a černých (1915)
Houslová a violoncellová sonáta (obě vznikly za války, návrat ke klasické střídmosti), Syrinx pro sólovou flétnu (1912, typické dílo tohoto slohu v obnažené komorní podobě).

ORCHESTRÁLNÍ TVORBA
Faunovo odpoledne (1894) - preludium podle básně S. Mallarmé, základní dílo tohoto slohu.
Nokturna (1899) - jedinečný triptych Oblaka, Slavnosti, Sirény (zde použil ženský sbor zpívající pouze na vokály).
Moře (1905) - tři symfonické skici, základní dílo světového repertoáru; názvy jednotlivých částí: 1. Od rána do poledne na moři - 2. Hra vln - 3. Rozhovor větru s mořem.
Obrazy (Images, 1912) - orchestrální cyklus tří několikavětých skladeb: Gigues, Iberia, Jarní ronda.

JEVIŠTNÍ FORMY
Pelléas a Mélisanda (1902) - opera na symbolistické libreto Belgičana Maurice Maeterlincka (1862 - 1949), převratné dílo v této žánrové oblasti, nové výrazové prvky, jemná instrumentace, proti dosavadní operní tradici (starší generací nepřijata).

Hry (1913) - malý balet; určité nové prvky (vliv mladého I. Stravinského).

VOKÁLNÍ TVORBA
Pozoruhodné písně pro sólový hlas s klavírním doprovodem a sbory (například Trois chansons pro smíšený sbor a capella - vliv nizozemských mistrů období renesance, ovšem ve zvukovém zpracování zcela současném).

Pro francouzskou a evropskou moderní hudbu zcela epochální význam. Není však omezen jen na impresionismus, ale ukazuje nové a závažné impulsy pro další vývoj ve všech hudebních oblastech (například anticipace neoklasicismu). Vliv na celé generace hudebních skladatelů 20. století.

Sledujte nás

Další osobnosti