Dvořákova Serenáda pro smyčce - zvenčí a zevnitř

Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser a Lukáš Hurník ukazují, co všechno dokázal Dvořák vytěžit z jednoduché písňové formy.

První věta ze Serenády pro smyčce začíná půvabnou melodií, kterou vystřídá motiv v hravém, tečkovaném rytmu, a pak se zase vrací úvodní melodie. Je to velmi prosté, ale velký skladatel dokáže i na tak jednoduchém půdorysu vystavět velkou hudbu.