Schubertův menuet ze 4. symfonie - zvenčí a zevnitř

Menuet z Schubertovy 4. symfonie se snaží spočítat Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser a Lukáš Hurník.

Menuet by měl být na tři, ale u toho Schubertova ze 4. symfonie to alespoň na začátku tak nevypadá. Je totiž napsán "přes taktové čáry" a hraje si s "auftakty", aby nás zmátl. Inu, ve scherzech se vždycky trochu žertuje.

Související