Voříškovo Scherzo z jeho jediné symfonie - zvenčí a zevnitř

Filharmonie Hradec Králové, dirigent Andreas Sebastian Weiser a Lukáš Hurník nahlížejí do útrob Scherza ze symfonie Jana Václava Huga Voříška.

Jan Václav Hugo Voříšek, Beethovenův současník, napsal jen jednu symfonii, ale ta stojí za to. Vybíráme z ní Scherzo, jehož vtip spočívá mimo jiné v nepravidelném rozmístění generálních pauz do strhujícího hudebního proudu.

Související