Felix Mendelssohn-Bartholdy

3. února 1809 – 4. listopadu 1847

Zámožná židovská rodina (dědeček významný filozof, otec bankéř). V Berlíně žákem významného dirigenta Carla Friedricha Zeltera. V 9 letech první veřejné vystoupení, v 11 letech kompozice kantáty a sboru, v 17 letech slavné předehry ke Snu noci svatojánské (viz níže).

Osobní kontakty s J. W. Goethem. Cesty po Itálii, Francii a Anglii. Dirigent světového jména (lipský Gewandhausorchester). R. 1829 veřejné provedení Matoušových pašijí J. S. Bacha v Lipsku - podnět k novodobé bachovské renesanci.

Vedle romantických výrazových prostředků vycházel z přísné klasické, často i kontrapunktické formy. Hlavním znakem - něha, úsměvnost, klid (= ideál biedermeierovské společnosti 19. století), absence bouřlivých a zápasivých prvků, neobyčejná melodická vynalézavost.

INSTRUMENTÁLNÍ TVORBA

Symfonie (5, nepočítáme-li 13 symfonií pro smyčcové nástroje z mládí (1829-42):
č.2 Chvalozpěv (Lobgesang) (velkolepá kantáta k oslavě vynálezu knihtisku)
č.3 a moll op. 56 Skotská
č. 4 A dur op. 90 Italská (4. věta = stylizace italského tance saltarello)
č. 5 d moll op. 107 Reformační (s protestantským chorálem)

Koncerty pro housle (e moll op. 64 - jeden z nejslavnějších z celé - houslové literatury), pro klavír (zvláště č. 2 d moll).

Orchestrální skladby - zvláště předehry Hebridy, Klid moře a šťastná plavba, Pohádka o krásné Meluzině a scénická hudba ke hře W. Shakespeara Sen noci svatojánské - op. 21 a 61 obsahuje slavnou předehru z r. 1826 a další části z r. 1842, např. svatební pochod, scherzo ad., účast i vokální složky.

KOMORNÍ TVORBA

Klavírní tvorba - Písně beze slov (dosáhly největší popularity, tehdy velmi oblíbené pro svou snadnou přístupnost), Sonáty pro klavír (4).

Varhanní tvorba - v raném i středním období romantismu svým kontrapunktem ojedinělé (sonáty, preludia, fugy).

Smyčcové kvartety (nejlepší f moll). Klavírní trio d moll, Oktet pro dva smyčcové kvartety (velmi populární).

VOKÁLNÍ TVORBA

Oratoria Paulus (1836) a Eliáš (1846) - nejvýznamnější celovečerní díla tohoto oboru v první polovině 19. století, vzorem Bach a Händel. Moteta na duchovní texty, světské sbory velmi jednoduché a přístupné (liedertaflový styl).

Proti národně založenému Weberovi kosmopolitní směr německého romantismu. Velký význam pro bachovskou renesanci a povznesení kulturního života v Lipsku.

Sledujte nás

Další osobnosti