Franz Schubert

Vychází z prvků klasiků, ale i vídeňského biedermeieru. Melodická bohatost, stopy dramaticky stupňované tragičnosti.

PÍSNĚ - největší umělecký význam, celkem 604, texty: Friedrich Gottlieb Klopstock, Heinrich Heine, Johann Wolfgang Goethe ad. Od prostého výrazu až po dramatičnost, prokomponovanost - nové období ve vývoji této formy. Melodické bohatství, propracovaný klavírní doprovod, harmonická barvitost.

Spanilá mlynářka (1823) - cyklus (například Zvědavost, Netrpělivost).
Zimní cesta (1827) - vrcholný cyklus 24 písní (např. Lípa, Kolovrátkář).

Další známé písně: Markétka u přeslice, Král duchů (slavná balada), Zastaveníčko (z cyklu Labutí zpěv) Ave Maria a další.

SYMFONIE - celkový počet je diskutabilní (existuje několik velkých zlomků!). Vynikající řada romantické různosti (klasická vyrovnanost, melodičnost, jas, elegičnost, působivá instrumentace), např.
č. 4 c moll Tragická
č. 5 B dur
č.7 h moll Nedokončená (1822, nejslavnější)
č.8 C dur Velká (1828, monumentální)
(Poznámka: číslování posledních symfonií nevychází od Schuberta, ale z posledního vydání Deutschova tématického katalogu Schubertových skladeb).

KOMORNÍ TVORBA - velmi významná
Smyčcové kvartety (celkem 15) - slavné poslední tři: a moll, d moll (s variacemi na píseň Smrt a dívka), G dur.
Klavírní kvintet A dur (1819, s variacemi na píseň Pstruh pro housle, violu, violoncello, kontrabas a klavír)
Klavírní tria B dur a Es dur.

KLAVÍRNÍ TVORBA - 10 dokončených sonát, Impromptus (navázal na J. H. V. Voříška). Skladby pro čtyřruční klavír (rozsáhlá Sonáta C dur, známý Vojenský pochod)

CÍRKEVNÍ TVORBA - Mše G dur, As dur a Es dur - nádherné, osobité.

Z OSTATNÍ TVORBY:

Singspiely - většinou neúspěšné pro malou dramatičnost, avšak slavná hudba k činohře Rosamunda (1824, původní název činohry Kněžna z Cypru, autor H. v. Chézy). Sbory, příležitostné drobné skladby pro klavír ad.(Německé tance ad.)

Zakladatelská osobnost hudebního romantismu. Melodik. Zásadní vliv na evropskou romantickou hudbu, včetně české (Dvořák).

Sledujte nás

Další osobnosti