Franz Schubert

0:00
/
0:00

Vychází z prvků klasiků, ale i vídeňského biedermeieru. Melodická bohatost, stopy dramaticky stupňované tragičnosti.

PÍSNĚ - největší umělecký význam, celkem 604, texty: Friedrich Gottlieb Klopstock, Heinrich Heine, Johann Wolfgang Goethe ad. Od prostého výrazu až po dramatičnost, prokomponovanost - nové období ve vývoji této formy. Melodické bohatství, propracovaný klavírní doprovod, harmonická barvitost.

Spanilá mlynářka (1823) - cyklus (například Zvědavost, Netrpělivost).
Zimní cesta (1827) - vrcholný cyklus 24 písní (např. Lípa, Kolovrátkář).

Další známé písně: Markétka u přeslice, Král duchů (slavná balada), Zastaveníčko (z cyklu Labutí zpěv) Ave Maria a další.

SYMFONIE - celkový počet je diskutabilní (existuje několik velkých zlomků!). Vynikající řada romantické různosti (klasická vyrovnanost, melodičnost, jas, elegičnost, působivá instrumentace), např.
č. 4 c moll Tragická
č. 5 B dur
č.7 h moll Nedokončená (1822, nejslavnější)
č.8 C dur Velká (1828, monumentální)
(Poznámka: číslování posledních symfonií nevychází od Schuberta, ale z posledního vydání Deutschova tématického katalogu Schubertových skladeb).

KOMORNÍ TVORBA - velmi významná
Smyčcové kvartety (celkem 15) - slavné poslední tři: a moll, d moll (s variacemi na píseň Smrt a dívka), G dur.
Klavírní kvintet A dur (1819, s variacemi na píseň Pstruh pro housle, violu, violoncello, kontrabas a klavír)
Klavírní tria B dur a Es dur.

KLAVÍRNÍ TVORBA - 10 dokončených sonát, Impromptus (navázal na J. H. V. Voříška). Skladby pro čtyřruční klavír (rozsáhlá Sonáta C dur, známý Vojenský pochod)

CÍRKEVNÍ TVORBA - Mše G dur, As dur a Es dur - nádherné, osobité.

Z OSTATNÍ TVORBY:

Singspiely - většinou neúspěšné pro malou dramatičnost, avšak slavná hudba k činohře Rosamunda (1824, původní název činohry Kněžna z Cypru, autor H. v. Chézy). Sbory, příležitostné drobné skladby pro klavír ad.(Německé tance ad.)

Zakladatelská osobnost hudebního romantismu. Melodik. Zásadní vliv na evropskou romantickou hudbu, včetně české (Dvořák).