Ivan Štraus a jeho škola

12. říjen 2019

Ivana Štrause musíte znát a musíte vědět, co myslí vážně a co ne. Je schopen se opřít do vlastních houslistických řad a s přehledem citovat Beethovenův výrok o instrumentálních obtížích jeho posledních kvartetů: „Myslí si on – míněn primarius kvarteta Schuppanzig – že mne zajímají nějaké ubohé housle, když ke mně mluví Duch?“ U Ivana Štrause ovšem mluví jak housle, tak Duch…

Na jedné straně nesmlouvavý kantor – ovšem se skvělými výsledky a žáky, k nimž patří např. nedávný vítěz Kocianovy soutěže Daniel Matejča, v mezinárodním orchestru mladých JFutura ostřílený Jan Pěruška; vítězka Kocianovy houslové soutěže, soutěže v Poznani a soutěže Nadace Martinů Eva Schäferová; s našimi i zahraničními orchestry jako sólistka spolupracující Ludmila Pavlová; vítěz soutěže Fritze Kreislera ve Vídni a konkurzu New York Concert Artists, finalista Čajkovského soutěže v Moskvě Milan Al-Aahab, kterého Ivan Štraus vedl už jako malého kluka na letních kursech Setkání přátel komorní hudby; laureátka řady soutěží, členka Orbis tria a vedoucí skupiny druhých houslí České filharmonie Petra Brabcová; po celém světě vystupující vítěz prestižních houslových klání Roman Patočka atd.

Ivan Štraus sestupující

Vyhledávaným a náročným pedagogem je už víc jak 40 let také mj. na letních Setkáních komorní hudby. Ale na straně druhé jsou chvíle, kdy je schopen vymýšlet a účastnit se neskutečných legrací – a když vše smícháte dohromady, máte tuto mimořádnou osobnost velikého kulturního přehledu a záběru kompletní…

Ivana Štrause známe jako sólistu i komorního hráče, propagátora soudobé hudby a věnuje se také hudební popularizaci. Ať už v tisku, rozhlase nebo na koncertech. O hudebních začátcích slavných umělců se většinou už nehovoří a ani se jaksi neuvažuje, že také někdy začínali. Před námi stojí velká a uznávaná osobnost – ale jak se jí onen člověk stal? Cesta Ivana Štrause za hudbou byla na jednu stranu díky jeho talentu a důslednosti přímočará – na druhou stranu mu tato důslednost a zásadovost komplikovala život. Houslovou hru studoval na Státní konzervatoři v Praze u Norberta Kubáta a Zdeňka Kolářského, na AMU v Praze u Jaroslava Pekelského a na Čajkovského konzervatoři v Moskvě u Galiny Barinové. Působil krátce jako houslista v Hudebním divadle v Karlíně, v Laterně magice a v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. V roce 1968 byl v konkurzu vybrán jako pedagog HAMU, roku 1975 byl z politických důvodů propuštěn a působil na Konzervatoři Pardubice. Tady našel uplatnění také jako sólista Východočeského státního komorního orchestru Pardubice a později i v Praze jako sólista Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Přes deset let byl členem Českého tria, téměř patnáct let primáriem Sukova kvarteta, jako sólista vystupoval s různými orchestry doma i v zahraničí a je držitelem řady ocenění. Je nositelem laureátského titulu a první ceny z interpretační soutěže Pražského jara 1964, získal diplom na Čajkovského soutěži v Moskvě a na soutěži v Paříži se dostal do finále, je držitelem Grand Prix du Disque Charlese Crosse atd. Koncertoval v Evropě, Japonsku, USA, Indii.

Ivan Štraus žertující

Po roce 1989 se poměry změnily a Ivan Štraus byl v roce 1990 jmenován profesorem AMU a sedm let zastával funkci proděkana pro zahraniční záležitosti. Dnes je emeritním členem umělecké rady HAMU. Kromě toho vede mistrovské třídy v různých zemích světa a je častým členem národních a mezinárodních porot; byl předsedou Kociánovy houslové soutěže (od roku 2000), dále předsedou Společnosti Josefa Suka (od roku 1995) a od roku 1990 byl prezidentem ESTA (Sdružení učitelů smyčcových nástrojů při České hudební společnosti). Téměř deset let byl předsedou Správní rady Nadace Bohuslava Martinů. A pro Český rozhlas připravil desítky pořadů. Pokud si vzpomínáte na jeho Posluchárny, do kterých každý týden plných sedm let zasedal, aby nám přiblížil vždy nějakou zajímavou skladbu nebo úžasnou nahrávku – to vše v pouhé podvečerní půlhodině – je vám jasné, že ani tentokrát nenechal nic náhodě, takže jsem mu s klidným svědomím přenechala mikrofon.

Ivan Štraus zasedající

Vysíláme na D-dur 12. a 13. října od 8:00 do 12:00 s reprízami po půlnoci.

Záznam pořadu můžete po odvysílání poslouchat zde.

Spustit audio