Kdež pospícháš, hříšné tělo? Zdaližs konce nevidělo? Michnova Loutna česká nově a kompletně

12. říjen 2017

Petr Daněk hovoří o unikátním tisku, o kompletní podobě Michnovy Loutny české a představuje novou nahrávku této sbírky, kterou pořídil Ensemble Inégal.

Vysíláme 25. června ve 21:20.

Nejznámější sbírkou českého baroka je soubor písní Loutna česká z roku 1653. Jejím autorem je Adam Václav Michna z Otradovic (asi 30.6 . 1600 – 16.10. 1676), český skladatel, básník a praktický hudebník, který žil po celý život v Jindřichově Hradci. Sbírka obsahuje 13 písní komponovaných s představou jejich návaznosti, tedy jako písňový cyklus. Písně znázorňují svatbu lidské duše ve třech fázích tohoto obřadu: při námluvách, zásnubách a během svatebního veselí.

03410620.jpeg

Podobně jako skladby z barokních českých kancionálů, jsou i tyto písně strofické. Každá z nich je podložena řadou veršů, které osobitou češtinou, plnou lidových slov, rčení a obratů, metafor a biblických citací, líčí svébytný děj a souvislosti duchovního sňatku. Sbírka poprvé v dějinách české kultury přináší typ tzv. ritornelové písně v českém jazyce, kdy jednotlivé části cyklu jsou uvozovány instrumentálními předehrami neboli ritornely.

03410623.jpeg

Sbírku nalezl ve 20. letech minulého století muzikolog Emilián Trolda. Nebyla však úplná. Obsahovala v podobě dobového opisu z druhé poloviny 17. století pouze part varhanního kontinua a jeden vokální hlas všech písní. V šedesátých letech minulého století byl v Soběslavi nalezen další pramen k Michnově sbírce a to tištěné particello, které obsahovalo dva vokální hlasy písní a jejich varhanní doprovod.

Tento tisk, který stále nezahrnoval celou sbírku, byl podkladem nové edice písňových částí sbírky, která se stala na desetiletí impulzem pro četné interpretace a úpravy. Ve fondu Vlastivědného muzea ve Slaném byl v lednu minulého roku nalezen unikátní tisk partu prvních houslí (Violino primo) k Michnově sbírce. Nově objevený part prvních houslí je zásadním pramenem pro kompletní poznání, rekonstrukci a novou nahrávku Michnovy Loutny české.

03410619.jpeg

Nově nalezený pramen ke sbírce Loutna česká byl muzikologicky zpracován, je dnes zařazen jako samostatná jednotka ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a připravuje se nová edice celého díla. Interpretačně se Loutny české ujal pražský barokní soubor Ensemble Inegál, jehož vedoucí Adam Viktora připravil novou rekonstrukci celého cyklu. Ta zazněla na dvou koncertech v Praze a v místě uložení nového pramene, tedy v kapli piaristického kláštera ve Slaném. V tomto prostředí také vznikla nová nahrávka celého díla.

autor: Petr Daněk
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.