Letní slavnosti staré hudby ve znamení okřídleného lva a gondol. Vysíláme tři záznamy koncertů

5. srpen 2016

Po tři čtvrteční večery budete mít příležitost setkat se v programové řadě Musica antiqua se záznamy koncertů z festivalu Letní slavnosti staré hudby. V nich se jedinečným způsobem spojuje stará hudba ve špičkové interpretaci s osobitým kouzlem jednotlivých míst, kde se koncerty konají.

Vysíláme 11., 18., a 25. srpna od 21:20.

Letošní 17. ročník mezinárodního festivalu si dal za cíl zavést posluchače do světa města na laguně - Benátek. Pro dějiny hudby hraje toto město rozhodující roli. Působili zde Giovanni a Andrea Gabrieli, Claudio Monteverdi nebo Antonio Vivaldi. Zdejší umělci sehráli rozhodující roli ve vývoji vícesborové techniky, koncertu, madrigalu či opery a právě proto sem jezdili načerpat nové impulzy pro svou tvorbu hudebníci z celé Evropy, aby je pak po návratu zpět osobitým způsobem rozvíjeli a předávali dále svým žákům. Dramaturgie letošního festivalu se chce zaměřit na méně prozkoumané oblasti benátského hudebního života a jejich odraz v ostatních evropských hudebních kulturách.

12. července se v Mramorovém sále v Clam-Gallasově paláci na Starém Městě pražském uskutečnil koncert s podtitulem Gondoly na Seině. Představila se na něm francouzská cembalistka Béatrice Martin s programem francouzských barokních sonát a suit inspirovaných Itálií a Benátkami. Hudba se spojila s uměním architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu, nádherou malířské výzdoby Carla Carloneho a sochařskou dovedností Matyáše Bernarda Brauna, který je autorem průčelí, schodiště a kašny paláce. Vysíláme 11. 8. 2016.

21. července vystoupil v kostele sv. Salvátora v klášteře sv. Anežky České renomovaný německý vokální ansámbl Singer Pur. V programu pojmenovaném La Serenissima nabídl vokální polyfonii z děl benátských mistrů Adriana Willaerta a Gioseffa Zarlina společně s jejich německými současníky Hansem Leem Hasslerem, Heinrichem Schützem a dalšími autory. Duchovní hudba se rozezněla mezi lomenými oblouky a kružbami gotické architektury kláštera chudých sester sv. Františka a sv. Kláry založeného v roce 1233. Vysíláme 18. 8. 2016

25. července se konal koncert na Zámku Troja. Rádi jsme přijali pozvání a zaznamenali program virtuosní hudby 1. poloviny 18. století s názvem Teatro del Mondo s vynikající španělskou sopranistkou Maríou Espadou a souborem Vespres d´Arnadí, který si své jméno vytvořil ze slov označujících večer, kdy se obvykle hudební produkce konaly, a z názvu pro tradiční valencijský dezert z dýně, mandlí a cukru. Architektonickou lahůdkou je i místo konání koncertu. Zámek nechal vybudovat v letech 1679 – 1685 Václav Vojtěch ze Šternberka podle plánů francouzského architekta Jeana Baptista Matheye. Hlavní sál je vyzdoben majestátní freskou oslavující vítězství císaře Leopolda I. nad Turky u Vídně. Zároveň patří zámek k nejkrásnějším a nejvýznamnějším památkám barokního umění v Čechách. Vysíláme 25. 8. 2016.

Spustit audio