Krzysztof Penderecki: Utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše

02854817.jpeg

Pašije - z latinského passio = utrpení - je umělecký útvar, zpodobující poslední chvíle života Ježíše Krista. Pašije se v podobě her inscenovaly v kostelech v čase Velikonoc a postupem času nabývaly podoby čím dál tím složitějších hudebních a hudebně-dramatických forem s vrcholem v takzvaných oratorních pašijích.

Mistrovskými díly tohoto rodu jsou pašijové kompozice Johanna Sebastiana Bacha - podle Matouše a podle Jana. V historii žánru zaujímají pozici srovnatelnou s pozicí Beethovenovy "Deváté" v historii symfonie. Kdokoliv po Bachovi přistoupil nebo přistoupí k tvorbě pašijí, ví, že vstupuje do konfrontace s tímto barokním velikánem.

Věděl to i polský skladatel Krzysztof Penderecki, když začátkem 60. let obdržel objednávku od Německého rozhlasu Kolín na vytvoření pašijí k příležitosti 700. výročí vysvěcení katedrály v Münsteru. Penderecki patřil v té době k radikálním hudebním modernistům a napsal zvukově velmi odvážné dílo s použitím materiálu vybudovaného na dvou tónových řadách - přičemž součástí té druhé je kryptogram B-A-C-H.

00784427.jpeg

Kompozice je psána pro chlapecký sbor, tři smíšené sbory, tři sólové hlasy - soprán, baryton a bas, recitátora a symfonický orchestr na latinský text Evangelia podle Lukáše a další textové vsuvky z postních hymnů, žalmů a lamentací. Skladatel do pašijí vložil rovněž Stabat mater, které zkomponoval ještě před obdržením této velké objednávky.

Skladba svého času zafungovala nejen jako velký umělecký čin - je to první kompozice, která přesvědčivě kombinuje avantgardní techniky s liturgickým obsahem, ale i jako kulturně-politická manifestace. Výročí vysvěcení münsterského dómu připadlo na rok 1964, ale dílo tam bylo uvedeno až o dva roky později, kdy si Polsko připomínalo tisíc let své státnosti počítaných od přijetí křtu. Bylo rovněž vnímáno jako výraz usmíření mezi Polskem a Německem.

Penderecki, který měl několik let po třicítce, se rázem stal slavným v mezinárodním měřítku a polské hudbě už tak vysoký kredit ještě stoupl. V čase středeční Akademie na stanici Vltava si můžete poslechnout Pašije Krzysztofa Pendereckého v nastudování dirigenta Antoniho Wita s Varšavským chlapeckým sborem, Orchestrem a sborem Varšavské filharmonie, s Krzysztofem Kolbergerem jako Evangelistou a se sólisty Izabellou Klosinskou, Adamem Kruszewskim a Romualdem Tesarowiczem.