Oldřich Kašpar: Mexiko je má druhá vlast

4. březen 2023

Do obou jeho „vlastí“ patří i hudební lásky předního badatele, spisovatele a překladatele Oldřicha Kašpara, který se zabývá především kulturou Mexika. Je členem - korespondentem  Academia Mexicana de la Historia, a v červnu 2018 převzal z rukou velvyslankyně Mexika Leonory Rueda  „Řád aztéckého orla“. Zařadil se tak mezi dalších čtrnáct Čechů, kterým tento řád mexická vláda udělila – prvním byl v roce 1935 president Edvard Beneš.

Řád aztéckého orla je nejvyšší mexické státní ocenění, udělované cizincům za prominentní služby poskytované mexickému národu nebo lidstvu a jako reciprocita vůči vyznamenáním uděleným v zahraničí mexickým veřejným činitelům. Na činnosti Oldřicha Kašpara vyzvedla velvyslankyně především jeho shromažďování informací o činnosti jezuitských misionářů v severním Mexiku, kteří pracovali s indiánskými komunitami a zanechali cenné svědectví o jejich kultuře. Oldřich Kašpar se sám podle příručky ze 17.století naučil indiánský jazyk náhuatl a vydává se i po českých stopách v bibliografických sbírkách Mexika, Španělska a Portugalska. V historii Mexika se překvapivě objevují i české hudební vlivy, typické pro tuto zem jsou tzv. mariachi.


Ale Oldřich Kašpar má rád i hudbu Evropy a vyzná se v ní. Jak sám říká,  hudba je nejen jeho koníčkem, ale i předmětem odborného zájmu. Zaměřuje se zejména na dějiny klasicistní a barokní hudby – ať už té mexické nebo evropské s mexickými náměty. Obdivuje skladby Johanna Sebastiana Bacha, ale zamiloval si i dílo Richarda Wagnera. Pro posluchače Českého rozhlasu D – dur přidá ještě Mahlera, Brucknera, Šostakoviče či Rachmaninova.
Oldřich Kašpar o sobě rád prohlašuje, že jako jednomu z mála se mu koníček stal povoláním. A to jak ve skoro půl stoletém působení ve funkci vysokoškolského pedagoga a badatele v historii a antropologii Španělska a Mexika, tak v psaní odborných knih, cestopisů, ale i dobrodružné literatury pro děti mládež. Podnikl celou řadu zahraničních cest, ať už badatelských, přednáškových či výzkumných přímo v mexickém a afrokaribském terénu. Procestoval Kubu, nyní se pravidelně vrací do Mexika. Český rozhlas D – dur se tam vydá prostřednictvím jeho poutavého vyprávění a hudebních ukázek s ním.

Vysíláme na ČRo D-dur 4. a 5. března 8:00-12:00

Spustit audio