Záznam koncertu – Jan Dismas Zelenka: Missa Omnium Sanctorum

15. říjen 2012

První z tematických bloků letošní Koncertní sezóny Euroradia byl věnován staré hudbě. Zahájil jej program Českého rozhlasu, který zprostředkoval v přímém přenosu provedení jedné z posledních mší Jana Dismase Zelenky - Missa Omnium Sanctorum.

Podíleli se na něm sólisté a členové sboru Collegium Vocale 1704 a instrumentálního souboru Collegium 1704 za řízení uměleckého vedoucího Václava Lukse. Koncert je součástí několik let úspěšně probíhajícího cyklu Hudební most Praha – Drážďany.

Záznam koncertu

Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745), rodák z Louňovic pod Blaníkem, český současník Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händela, působil většinu svého profesionálního života na saském panovnickém dvoře. Jeho tvůrčí přínos je tak významný nejen pro českou, ale i německou hudební kulturu vrcholného baroka. Zelenka byl v Drážďanech zprvu kontrabasistou, roku 1735 byl jmenován skladatelem chrámové hudby. Ta tvoří většinu jeho skladatelského odkazu, který představují mše, žalmy, responsoria, litanie a jiné formy z oblasti duchovní hudby. K umělecky nejcennějším kompozicím patří Zelenkovy pozdní mše: Missa Sanctissimae Trinitatis, Missa votiva a mše z cyklu 6 Missae Ultimae. První z nich Missa dei Patris je datována rokem 1740 a ve stejném roce patrně zkomponoval Zelenka i druhou mši s názvem Missa dei Filii. Missa omium sanctorum, která nese označení jako šestá mše ze sbírky, pochází až z roku 1741. Zbývající tři mše z „posledních mší“ jsou buď nenávratně ztraceny, nebo teprve čekají na své objevení.
Stále stoupající zájem o dílo Jana Dismase Zelenky, který je patrný u nás i v zahraničí od 60.let minulého století, je dokladem toho, že hudba v Drážďanech působícího skladatele je výzvou pro řadu hudebních souborů věnujících se tzv. historicky poučené interpretaci a působí i na současné publikum svou naléhavostí i svébytnou bezprostředností.

autor: Český rozhlas Vltava
Spustit audio