Alena Hönigová - Z Basileje přes Jezeří do Květnova

12. říjen 2022

Alena Hönigová je mladá energická dáma, skvělá hráčka na historické klávesové nástroje a erudovaná muzikoložka, která si materiály pro své jedinečné hudební produkce vesměs vyhledává a zpracovává sama. Na D-dur 8. a 9. června 8-12:00

Alena Hönigová je mladá energická dáma, skvělá hráčka na historické klávesové nástroje a erudovaná muzikoložka, která si materiály pro své jedinečné hudební produkce vesměs vyhledává a zpracovává sama. Původně vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze u Giedré Lukšaité Mrázkové a u Zuzany Růžičkové, a také generálbas u Václava Lukse. Poté pokračovala ve studiu na Schole cantorum basiliensis ve švýcarské Basileji, kde se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu a improvizaci.

Studium zakončila diplomovou prací, věnovanou sbírce skladeb Salomona Rossiho. Ty také představí posluchačům, podobně jako nahrávky vlastního souboru „Ensemble Muscadin“. V roce 2001 vyhrála se souborem „La Vinciolina“ cenu festivalu v Göttingen a začala působit na Schole cantorum jako cembalistka a korepetitorka. Pravidelně koncertuje jako sólistka na cembalo a fortepiano, nebo v rámci nejrůznějších hudebních souborů. Je také velice schopná organizátorka a dramaturgyně, jak ukázala v Basileji úspĕšnou koncertní řadou v kostele sv. Leonharda, nebo cyklem koncertů raně romantické hudby ve Wildtsches Haus. Nápady nešetří ani v Praze: realizovala tady pravidelnou koncertní řadu duchovních koncertů barokní hudby v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí, a sedm let patřilo také jejímu festivalu Hudební léto v Jezeří, kde se dramaturgicky zaměřovala na hudbu lobkovické kapely.

Alena Hönigová nad Prahou


Alena natočila v průběhu let několik krásných CD – jedno bachovské, pak nahrávky zmíněného Salomona Rossiho, další souvisí s Jezeřím a přináší jejího obdivovaného Jana Ladislava Dusíka, věnovala se Jommelliho kantátám a naposledy orchestrálním skladbám lobkovického kapelníka Johanna Josepha Röslera. Skladatel, jehož dílo přináší nové CD vydavatelství Koramant ze švýcarské Basileje,  se narodil na Slovensku. Od dětství však žil v Praze a jeho první hudební angažmá bylo spojeno s Guardasoniho operní společností. Působil tu jako kapelník, stejně jako později krátce  ve vídeňském Hoftheatru, odkud ho získal do svých služeb proslulý vídeňský hudební mecenáš kníže František Josef Maxmilián Lobkowitz. Rösler knížete provázel spolu s kapelou i po knížecích rezidencích mimo Vídeň, ať už to byla Roudnice nad Labem nebo zámek v Jezeří.

Alena Hönigová


Na Jezeří jezdil nejen kníže Lobkowitz se svými hudebníky, k nimž patřili Antonín Vranický, Antonio Casimir Cartellieri či Antonín Kraft, ale když byl hostem na zámku pruský princ Ludvík Ferdinand, přijel  v doprovodu Jana Ladislava Dusíka; vyrůstal tu Gluck a zajížděl sem i Beethoven. Rösler (1771 – 1812) s Beethovenem (1770 - 1827) byli současníky, dokonce úvodní věta Röslerova prvního klavírního koncertu byla roku 1890 publikována jako dílo Beethovena. Rösler měl zřetelně vyšší ambice, než „pouhý“, byť lobkovický kapelník. Chtěl se po Mozartově vzoru prezentovat jako autor a interpret v jedné osobě. Ví se, že napsal celkem 3 klavírní koncerty – třetí se ještě nenašel, moderní edici prvního Koncertu D dur zpracovala Alena Hönigová, druhý, Koncert Es dur, vydal loni Bärenreiter. Tento koncert je také zachycen na zmíněném CD. Alena Hönigová hraje na repliku fortepiana Antona Waltera přibližně z roku 1805, tedy málem z doby vzniku koncertu, a spolu s ní se na nahrávce podílí mezinárodní orchestr dobových nástrojů, Orchester Eisenberg, který řídí Jiří Stycha. Orchestr se na CD prezentuje i samostatně v Röslerově Symfonii C dur. Toto CD v pořadu Na návštěvě uslyšíme, stejně jako nahrávky děl J.S.Bacha, Geminianiho, Jommelliho, Haydna, Dusíka, Röslera, Schumanna, Nielse Gadeho či Mozarta. Jednak v interpretaci Aleny Hönigové a jejích souborů, především však v podání světových interpretů, které obdivuje.

Alena Hönigová

Alena je skvělý dramaturg, dokladem jsou i její nejbližší nové projekty, jako je Víření mozartovských kláves v Ratajích o první červencové neděli. Krom Mozarta bude na programu hudba českých autorů ze začátku 19. století a celý koncert by se měl odvíjet v duchu nadšení, které kdysi Mozartovy návštěvy v Praze vyvolaly. A protože festival v Jezeří skončil, připravuje na příští rok mezinárodní festival staré hudby v neméně charismatickém místě nedaleko Chomutova, v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Květnově. Pokud vše dobře dopadne, přivítá nás v červenci 2020 na festivalu Květnovské hudební slavnosti, pořádaném obcí Blatno ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím Jirkov.Zveme vás tedy Na návštěvu vysoko nad Prahu, do míst, odkud je hlavní město jako na dlani. Není divu, že v takovém prostředí pracuje fantazie a inspirativní představivost Aleně Hönigové naplno. S takovým nadhledem snad ani jinak nelze…

Poslouchejte on-line.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.