Beethovenova Pastorální symfonie - zvenčí a zevnitř

Scénu u potoka z Beethovenovy 6. symfonie inscenují Lukáš Hurník, Filharmonie Hradec Králové a dirigent Andreas Sebastian Weiser.

Beethovenova Pastorální symfonie je typická programní hudba. Každá věta líčí nějaký mimohudební obraz, většinou z přírody. V této větě bublá potůček, vesničané navazují blízké kontakty a do toho pějí ptáčci. Hlavně je to ale skvělá hudba.

Související