Hudební život na rudolfínském dvoře

Víkendové dopoledne k 470. výročí narození Rudolfa II. Habsburského připravil Radek Menoušek. Vysíláme 16. a 17. července 2022 08:00-12:00.

V osmihodinové exkurzi do rudolfínských dob postihneme dobový hudební provoz od slavnostních bohoslužeb v pražské katedrále přes hudbu doprovázející sváteční i všední chvíle v hradních interiérech, při stolování anebo v císařských zahradách, až po věžní hudbu. V té době se v zemích Koruny české prosadila renesance ve všech svých kulturních směrech.

Císař Rudolf od mládí inklinoval k umění a zajímal se o vědecká poznání. Po smrti svého otce Maxmiliána II. v roce 1576 nastoupil na trůn a na podzim roku 1583 přesídlil císařský dvůr do Prahy, ze které se tak stala dominantní metropole Evropy, ve které tvořili svá díla například Shakespeare, Caravaggio anebo Monteverdi.

Budeme poslouchat hudbu Luca de Marenzia, Alessandra Orologia, Nicolase Gomberta, Handla-Galla, Michaela Praetoria, Orlanda di Lassa a mnohých dalších.

Na D-dur vysíláme 16. a 17. července 2022, 08:00-12:00 s reprízami po půlnoci.

Více z pořadu