Ivan Švýcarský: Hudba s vůní dřeva

10. květen 2021

Na návštěvě u houslaře Ivana Švýcarského. Poslechněte si online  zkrácenou verzi pořadu.

Ve světlých prostorách v Biskupském dvoře v Praze, kde má Ivan Švýcarský ateliér, to krásně voní dřevem. Kromě různých nových a starších součástí smyčcových nástrojů tam prostor zaujímá i klavír, protože Ivan Švýcarský v ateliéru pořádá i komorní koncerty pro malou společnost přátel hudby, jako je on sám.

Ivan Švýcarský

Od pěti let hrál na housle, ale na profesionální dráhu se nechystal. Díky tatínkovi nastoupil na Houslařskou školu v Lubech u Chebu, kde se učil u svého prastrýce mistra houslaře Josefa Vávry. Po absolvování navazující střední školy v Hradci Králové, kde se poznal s mistry Vladimírem a Tomášem Pilařovými, se vydal na pravý tovaryšský pracovní pobyt do Kolína nad Rýnem. Zahraniční zkušenost zúročil jako vedoucí houslařského atelieru a obchodní firmy Claude Lebet v La Chaux de Fonds ve Švýcarsku, kde restauroval nejvzácnější housle Stradivariho, Guarneriho, Guadagniniho ad. Po návratu do Čech spolupracoval s mistrem houslařem Přemyslem O. Špidlenem a absolvoval několik kratších zahraničních stáží v Německu, Anglii a Itálii. Účastnil se také úspěšně řady soutěží a měl možnost setkat se s významnými houslisty, jako byli např. Josef Suk, Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Ruggiero Ricci nebo Maxim Vengerov. Je znalec a expert Státní sbírky hudebních nástrojů při Českém muzeu hudby - Národním muzeu, a člen Kruhu houslařů při Asociaci hudebních umělců a vědců.

DSC05272.jpg

A v tomto inspirativním prostředí Ivan Švýcarský vybíral ze své víc než bohaté fonotéky jeden skvost za druhým. Opravdu těžká volba mezi digitalizovanými nahrávkami legendárních interpretů, nebo cédéčky těch světových dnešních, s nimiž se Ivan Švýcarský setkal nebo o jejichž housle se staral. Vztah houslistů a houslařů je vzájemně inspirativní. Houslisté si vyberou vynikající nástroje, které jsou prací houslařů, a jejich kultivace tomu přidá takové to neviditelné fluidum, protože se do nástroje obtiskly charaktery houslistů. Jak říkal v jednom dokumentu Ivry Gitlis: "To nejsou moje housle, já jsem jen jeden z houslistů těchto houslí…" Jako ve všech lidských snaženích platí i zde, že dostat se na průměr není tak složité, dostat se mezi ty lepší je už těžší, ale potom když stoupáte ke špičce, každé zlepšení vyžaduje enormní úsilí. A takto je to i v tónu a vzhledu houslí.

Potvrzují to všechny nahrávky, které nakonec z hromady CD na stole pan Švýcarský vybral – ať už jsou to světové serenády v podání Josefa Suka, Eduardo Lalo v podání Ruggiera Ricciho, Bachovy houslové koncerty tak, jak je hraje Viktoria Mullova, nebo houslové koncerty Čajkovského a Glazunova v podání Maxima Vengerova. Houslaři však tvoří také smyčce. A také další smyčcové nástroje – violy, violoncella i kontrabasy. K přátelům Ivana Švýcarského - a také zákazníkům - patří třeba Michaela Fukačová, skvělá česká violoncellistka, v jejímž podání zazní díla Šostakoviče, Prokofjeva a Stravinského za klavírní spolupráce Ivana Klánského. Ivan Švýcarský neobdivuje jen interpretační mistrovství smyčcařů – k jeho oblíbeným autorům patří i Domenico Scarlatti, když ho hraje legendární klavírista Vladimir Horowitz. A uslyšíme i dvě vzácnosti: záznamy, které natočil mladý, nebo spíš malý Yehudi Menuhin. V podání Fritze Kreislera pak vedle Webera, Glazunova, Schuberta či Manuela de Fally i jeho vlastní virtuózní kompozice.

Poslechněte si online zkrácenou verzi pořadu.

Spustit audio