Jubilant Josef Suk: Mám rád barvu houslí

3. srpen 2019

Český virtuos Josef Suk, legenda mezi světovými houslisty, se narodil 8. srpna roku 1929. K nedožitému výročí narození pořádáme osmihodinovou oslavu. Víkend 3. a 4. srpna 8:00-12:00

Vybírat hudbu z katalogu Sukových nahrávek je velká radost. Josef Suk je totiž v pravém smyslu dědicem a pokračovatelem tradice velkých českých hudebníků, o kterou se v současném kvapném vývoji houslové interpretace opíráme. Zde je příhodné citovat slova Jaroslava Foltýna, která napsal v roce 2012 do vzpomínek na Pražskou konzervatoř: “Pro všechny české houslisty a celou hudební společnost se stalo skutečností, že nám odešel český houslový virtuos, který uzavírá éru slavných a světoznámých českých houslistů 20. století - jeho předchůdců - Františka Ondříčka, Jana Kubelíka, Jaroslava Kociana a Váši Příhody. “V roce 1994 mu redaktor rodinného časopisu polořila otázku: „Jaká je vaše oblíbená barva?“ Odpověděl s elegancí a vtipem: „Barva houslí“.

Housle ho doprovázely od raného dětství, sám uváděl, že asi od šesti let a první školení dostal od křečovického pana učitele. Pak to byl Jaroslav Kocian, který ho naučil vše, co činilo jeho hru výjimečnou. Po jeho smrti v roce 1950 pokračoval u dalších profesorů houslové hry na Pražské konzervatoři, Norberta Kubáta a Karla Šnebergera. Tehdy už patřila do jeho repertoáru skladba praděda Antonína Dvořáka, kterou mistr komponoval pro své děti - Otilku a Toníka - Sonatina pro housle a klavír G dur op. 100, která náš pořad zahajuje.

Logo

V roce 1960 mu byly zapůjčeny ze Státní sbírky hudebních nástrojů housle z dílny Antonia Stradivariho z roku 1710 pojmenované Duc de Camposelice, které daroval státu Váša Příhoda. O rok později, se stává sólistou České filharmonie a věnuje se velkým dílům houslové literatury, jako je například Beethovenův houslový koncert.

Koncertní působení Josefa Suka bylo soustředěno jak na sólové party orchestrálních kompozic, tak na komorní hudbu a v pozdější době vystupoval i jako dirigent. Vztah ke komorní hudbě mu byl samozřejmě dán rodovou tradicí, neboť koncertování dědečka Josefa Suka v Českém kvartetu bylo u nich doma často probíráno. Také jeho otec, majitel cukrovaru, provozoval amatérsky komorní hudbu a malý Josef byl do domácího muzicírování zapojen. Na konzervatoři hrával při studiu koncertních sólových partů se svým učitelem Kocianem houslová dueta. Profesor Ladislav Černý si ho vybral jako primária Pražského kvarteta. Mladý konzervatorista Suk se tak ve svých dvaadvaceti letech dostal do společnosti zkušených instrumentalistů. Kariéra primária kvarteta ale byla celkem krátká. Po necelých dvou letech, v roce 1953, se stal koncertním mistrem orchestru činohry Národního divadla, a tehdy seznal, že sólová hra a týmová kvartetní disciplína jsou dvě odlišné interpretační polohy. Z kvarteta tehdy odešel a založil si vlastní soubor sólistů - Sukovo trio.

Logo

Josef Suk nedokončil studia na Akademii, byl z ústavu vyloučen z politických důvodů. Byl angažován jako koncertní mistr orchestru činohry Národního divadla až do roku 1955, pak narukoval do Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, kde byl veden jako sólista až do roku 1957. V té době koncertoval také se Sukovým triem, které ve svých počátcích měnilo svou sestavu. V roce 1977 byl Josef Suk jmenován národním umělcem, dostal Zlatou desku Nippon Columbia za nahrávku Mozartových Smyčcových kvintetů.

Repertoár Josefa Suka je opravdu rozsáhlý. Sahá od barokní hudby, Pergolesiho, Corelliho, Händela a Bacha, přes Beethovena a Mozarta až po 20. století. Za své poslání a povinnost však považoval šířit českou hudbu, a zvláště svého děda a praděda, Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Roku 1974, v roce stého výročí narození skladatele Josefa Suka, navrhnul Josef Suk udělit název Sukův komorní orchestr již existujícímu tělesu, které vyrostlo ze seskupení studentů konzervatoře. Josef Suk se v roce 1981 ujal role jeho uměleckého vedoucího se slovy: „Člověk má mít zodpovědnost za to, aby se nemařily hodnoty vložené do uměleckého zrání mladých lidí, aby se nepromarnila perspektivní kvalita tělesa.“

V dvoudílném vzpomínkovém pořadu z cyklu Na návštěvě vystoupí Josef Suk jako houslista, violista a dirigent.   

Na D-dur 3. a 4. srpna 8:00-12:00 s reprízami po půlnoci

Záznam pořadu můžete poslouchat zde.

autor: rb
Spustit audio