Mendelssohnova Italská symfonie - zvenčí a zevnitř

Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser a Lukáš Hurník odhalují úskalí, která na hráče čekají v Saltarellu z Mendelssohnovy Italské symfonie.

Finální věta z Mendelssohnovy 4. symfonie zvané Italská je virtuozním úkolem pro orchestr, kde se prověří umění souhry a rytmické přesnosti ve vysokém tempu.