Mozartova Malá noční hudba, 1. věta - zvenčí a zevnitř

Filharmonie Hradec Králové a Lukáš Hurník nahlížejí do překvapivě důmyslných mechanismů jedné z nejslavnějších skladeb vůbec.

První větu Malé noční hudby zná každé dítě. Považujeme ji za oddechovou skladbu, průzračnou jak křišťál. Je ale psaná v sonátové formě, v tom nejdůmyslnějším vynálezu hudebního klasicismu.

Související