Musica Antiqua - Hudba z Postupimi

02989910.jpeg

Mezinárodní hudební festival v Postupimi absolvoval letos už 60. ročník – za stále většího zájmu publika (96% akcí je už dávno před zahájením beznadějně vyprodaných) a za účasti mezinárodně proslulých interpretů, zaměřených na autentickou interpretaci tzv.staré hudby.

Vysíláme 8. ledna ve 20:22.

To samo by ještě nebylo nic tak ojedinělého, přestože sem přijíždějí skutečné špičky (Academia Montis Regalis s Alessandrem de Marchi, L´Arpeggiata a Christina Pluhar, Nuria Rial, Raffaella Milanesi, La Ritirata, snad každoročně Jordi Savall aj.). Zcela jedinečné jsou programové nápady a projekty, které se zde iniciují a perfektně realizují. Historické i venkovní prostory, které má festival k dispozici, kolikrát přímo vybízejí k tomu, aby nejen zněly hudbou, ale aby se v nich opět pohybovala "urozená" společnost.
Dámy a pánové, bavící se o přestávkách operního představení, které přivezla potulná italská operní společnost, třeba i vystoupením protagonistů commedie della arte.

S celou takovou nádherou se uskutečnilo v rámci festivalu hned několik večerů (nebo spíš čtyřhodinových bloků zcela v duchu délky barokních operních představení), kde vyzdobená a nasvícená Oranžerie Sanssouci vítala festivalové hosty a "italská operní společnost" (ansámbl Private Musicke a sólisté Marcos Fink, Emanuela Galli, Marie-Sophie Pollak, Fernando Guimares, Benno Schachtner a Olga Pitarch) předvedla nejprve herecký a pěvecký koncert efektních árií italského barokního repertoáru (především z Cestiho opery Il pomo d´oro), včetně nezbytného soupeření primadon, a posléze v další části paláce Oranžerie už představení zkrácené opery Apollo a Dafne Francesca Cavalliho. Komponovaný večer plný vtipu i životního nadhledu pod titulem Zlaté jablko - Operní oranžáda pro všechny smysly vymyslela Micaela von Marcad a hudebně řídil Pierre Pitzl.

Jiný den patřila Postupim od svítání do pozdních nočních hodin antice, starým řeckým a byzantským zpěvům, hudbě Španělska a Itálie aj. Festival ležel totiž na Středozemním moři, mezi snem a realitou, jak znělo letošní motto. A odkrýval překvapivé souvislosti mezi slunnou kulturou jihu a německým prostředím. Typickým příkladem tu byla osobnost Luigiho Cherubiniho, rodáka z italské Luccy, dlouhá léta působícího ve službách španělského infanta a posléze neméně dlouhá léta ve službách pruského krále Friedricha Wilhelma II. Boccherini byl na festivalu představen jako autor víc jak stovky smyčcových kvintetů, bohatého spektra komorní hudby, 33 symfonií a pozoruhodného vokálního díla. A jako plnohodnotný současník Mozarta a Haydna. Večery, na nichž mj. zazněl v podání souboru Les Passios de L´Ame a sólisty Roela Dieltiense Boccheriniho rytmicky a barevně bohatý cellový koncert a Claron McFaden rozezněla sopránový part Boccheriniho Stabat Mater, navštívil i skladatelův potomek v šesté generaci, José Antonio Boccherini y Sánchez.

V pořadu Musica Antiqua bude tradiční písně Katalánska zpívat sopranista Nuria Rial, skladby Lugi Boccheriniho zahraje soubor La Ritirata.