Na návštěvě u kantora Ladislava Moravetze

13. červen 2020

U kantora Ladislava Moravetze jsme byli v pražském evangelickém církevním ústředí už před velikonočními svátky, ale jarní opatření proti koronaviru překazila pak odvysílání. Jeho výběr vesměs duchovní hudby, kterou jako hostitel nabízí, je však nadčasový, zdaleka ne výhradně velikonoční.

Ženevský žaltář, švýcarská reformace, Martin Luther, liturgie, protestantismus, církevní rok, promeditovaný obsah, mešní ordinárium, Heinrich Schütz, Písmo, ekumena… Jména a pojmy, s nimiž se běžně tak často neoperuje, jsou pro Ladislava Moravetze samozřejmostí. Náš hostitel je profesionální hudebník – varhaník, sbormistr, skladatel a zpěvák. A je celocírkevním kantorem Českobratrské církve evangelické. Výběr hudby pro sobotní a nedělní dopoledne je tím ovlivněn.

Ladislav Moravetz pochází z české menšiny v Rumunsku, od devadesátých let však žije v tuzemsku. Studoval na konzervatoři v Kroměříži a pak na vysoké církevní hudební škole v Berlíně.

Zázemí Ladislava Moravetze je však nejen protestantské, ale i silně a vědomě ekumenické. Jak říká, dnešní evangelický církevní hudebník by neměl uvažovat jen striktně konfesijně, ale měl by přebírat i z jiných církví hodnoty a druhy hudby, které jsou v jeho prostředí realizovatelné. A tak vybírá pro vysílání stanice D dur nejen severoněmecké luterány Schütze a Bacha, ale se stejnou láskou také hudbu italského katolíka Palestriny nebo ukázky ze středověkého gregoriánského chorálu.

Ladislav Moravetz

Těšit se můžeme rovněž na varhanní hudbu Césara Francka, Johannesa Brahmse a Charlese Tournemira, na vokální skladby od Franze Liszta a Antona Brucknera, na švédské modernější autory Peterssona a Heillera, na díla olomouckého tvůrce Roberta Hejnara nebo na hudbu Petra Ebena, Vladimíra Godára a Jaroslava Krčka. Zazní také Missa od Kryštofa Haranta a muzikantská fúze z pera Jiřího Pavlici. S ním ostatně Ladislava Moravetze spojuje hudební zájem o lidovou hudbu i to, že sám žije na východní Moravě. Zazní tak i několik duchovních písní, které hostitel sám upravil a nazpíval.

autor: Petr Veber
Spustit audio