Na návštěvě u Miloše Štědroně

16. říjen 2020

Druhé prázdninové víkendové dopoledne strávíme v jihomoravské metropoli, v Brně. Naším hostitelem bude muzikolog a skladatel Miloš Štědroň, který připravil bohatý hudební výběr napříč staletími. 

Snad každý kulturu milující Brňan zná hudebního skladatele a muzikologa Miloše Štědroně. Jeho široké působení do mnohých oblastí kulturního života je totiž v Brně až ikonické. Aby také ne, Štědroň totiž pochází z velmi hudby milovné rodiny. Matka například studovala konzervatoř ještě v Janáčkově době a podle Štědroňových slov se s mistrem, jako studentka, osobně setkávala a strýc Bohumír Štědroň byl hudebním vědcem. Výbornými hudebníky byli ale i ostatní členové rodiny.

Já vždycky říkám, že jsem byl Floridor a Celestén. Dopoledne jsem byl na fakultě a odpoledne jsem utekl na Provázek a tam jsem se cítil svobodný…

Miloš Štědroň většinu svého pracovního života strávil jako vysokoškolský pedagog, vedle toho působil ale také jako skladatel a pianista v Divadle Husa na provázku, které před více než padesáti lety spoluzakládal. Odtud Štědroňovo sebe srovnání Floridor a Celestén. Jednou ze zásadních a charakteristických složek Divadla Husa na provázku byla svébytná hudební produkce. Díky této orientaci divadla Štědroň zkomponoval nepřeberné množství scénických skladeb. Nejznámější se pro veřejnost stala Balada pro banditu nebo Balet Makábr. Vedle Divadla Husa na provázku dnes Štědroň spolupracuje také s dalšími divadelními domy a komponuje i hudbu filmovou. Je ale také autorem hudby symfonické, komorní, vokální nebo elektroakustické. V jeho tvorbě se jasně odráží znalosti hudebního vědce. Pracuje s hudbou starých slohů, které systémově propojuje se soudobým hudebním uměním.

Jako hudební historik a teoretik má Miloš Štědroň obdivuhodný rozsah. Od epochy renesance přes manýrismus, až po současnost. Věnuje se i editorské činnosti a rekonstrukci nedokončených hudebních děl. Nejznámější je jeho editorská činnost v případě děl Leoše Janáčka, na kterých nejčastěji spolupracoval s Leošem Faltusem.

Pro své studenty je Miloš Štědroň charizmatickým učitelem a pro širší veřejnost kulturně vědní celebritou. Díky své všeobecné vzdělanosti, muzikalitě a talentu dokáže velmi poutavě přiblížit nejen hudební historii. Zdánlivě nezáživná historická data se v projevu Miloše Štědroně stávají poutavým bestsellerem. Tuto jeho mimořádnou schopnost budeme mít možnost poznat, protože stejně signifikantně přistoupil i k výběru skladeb ze své fonotéky, včetně zasvěceného komentáře.

Výběr hudby Miloš Štědroň zvolil především podle historického klíče, napříč staletími. Podle jeho slov má takový výběr nejraději. Stejně tak nerad pouští a poslouchá dlouhé skladby.

Svůj výběr Štědroň zahájil Machautovou skladbou Ma fin est mon commencement v krásné a historicky poučené interpretaci britského The Hilliard Ensemble a s poutavým komentářem hostitele. V podobném duchu také zazněla hudba Cacciniho, Monteverdiho nebo Schütze.

Hudební skladatel Miloš Štědroň oslavil narozeniny rozhovorem

Antonia Vivaldiho pak Štědroň představil jako schopného recyklátora, neboť vybral árii Ninfy z opery Dorilla in Tempe, kde Vivaldi použil stejnou melodii, jako ve skladbě Primavera z koncertu ze Čtyř ročních období a to v dokonalé interpretaci Cecilie Bartoli. Ukázkami z předehry Salieriho opery Danaidy a z Mozartovy předehry k opeře Don Giovanni nám Miloš Štědroň pro změnu dokázal blízkost těchto dvou autorů. Ve výběru nechyběly ani skladby Leoše Janáčka (Dunaj a Putování dušičky), které Miloš Štědroň představil více než podrobně a to nejen z pozice editora. Svůj prostor dostal také Jacgues Offenbach - podle slov Miloše Štědroně - obrovská figura hudby devatenáctého století. Autor, který z operety vybudil v existenci muzikál. Vedle Vojenského violoncellového koncertu, v podání souboru Les Musiciens du Louvre a Jérôma Pernoo, nám Štědroň představil také téměř zapomenutou operu Christopher Columbus, tentokrát v podání Opery Rara.

Z hudby dvacátého století vybral Miloš Štědroň například Double Luboše Fišera nebo Smyčcový kvartet č. 2 svého přítele a učitele Miloslava Ištvana.

Závěr návštěvy pak Miloš Štědroň věnoval osobnostem ruské hudby. A těmi jsou Sergej Prokofjev a Dmitrij Šostakovič.

Nebude ale chybět i hudba dalších milovaných autorů, jak říká náš hostitel Miloš Štědroň, ale to už se nechme překvapit.

Spustit audio