Petr Čech - na kůru a v ředitelně

6. červen 2021

Návštěvu u ředitele Pražské konzervatoře vysíláme 12. a 13. 6. 2021 8:00-12:00. 

Stanice Staroměstská… Právě tady vystupují z metra mnozí ze studentů Pražské konzervatoře, když jdou do své školy. My do ní směřujeme také. Jsme pozváni do ředitelny za Petrem Čechem, který školu vede od roku 2019. Teď bude hostitelem, který vybírá hudbu pro víkendové vysílání stanice D-dur Českého rozhlasu.

Petr Čech je varhaník, nadále také koncertuje jako klavírista. Ve výběru hudby můžeme proto čekat varhanní nahrávky, ale také romantické nástrojové koncerty. Schumannův a Rachmaninovův klavírní, Brahmsův houslový… Klavír ovládá víc a častěji než mnozí jiní varhaníci. A housle ho provázejí uměleckým životem pravidelně, vždyť už víc než dvě desetiletí koncertuje se svou sestrou, která je houslistkou. Při výběru sahá také po Janáčkově Glagolské mši a Bachově Mši h moll, po jednom z Händelových varhanních koncertů, Schumannově písňovém cyklu Láska a život ženy, Smetanově komorní kompozici Z domoviny, Dvořákových Biblických písních nebo po Nedělní hudbě a Oknech Petra Ebena. Právě o tomto skladateli moc pěkně hovoří. Nejen proto, že hrát Ebenovu hudbu je pro varhaníky samozřejmostí a potěšením, ale i proto, že měl jako student řadu příležitostí hovořit s autorem o konkrétních dílech i o dalších důležitých věcech.

Petr Čech, varhaník

Stanice Staroměstská pražského metra… Je odtud jen pár minut chůze na Staroměstské náměstí. Do Týnského chrámu, kde se prakticky beze změny dochovaly vzácné barokní varhany, nástroj ze sedmdesátých let sedmnáctého století z dílny Hanse Heinricha Mundta, Jsou to nejstarší varhany v Praze a jsou unikátní i v širším kontextu. Petr Čech na ně pravidelně hrává. Je týnským varhaníkem. A jak sám připomíná během návštěvy natočené pro vysílání stanice D-dur, jeho předchůdci byli například Tomáš Baltazar Janovka nebo Josef Ferdinand Norbert Seger – ten, jehož žáky pak byli například Kopřiva, Koželuh, Mysliveček, Ryba, Voříšek a mnozí další.

Návštěva u varhaníka nemůže pominout téma varhan. Ale při komentování vybrané hudby přichází řeč i na řadu dalších témat. Včetně historicky poučené interpretace starší hudby nebo toho, k čemu obecně vede Pražská konzervatoř své studenty.

Petr Čech v ředitelně

Petr Čech je, jak říká, z kraje Leoše Janáčka, přesněji z Opavy. Je absolventem Pražské konzervatoře v oborech klavír a varhany. U Jana Hory pak studoval varhany také na Hudební fakultě Akademie múzických umění. Vzdělání si doplnil na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. Na VŠMU v Bratislavě absolvoval ještě doktorandské studium.

Na konzervatoři v Praze byli jeho předchůdci v úřadu ředitele od založení školy před 210 lety – v roce 1811 – Bedřich Diviš Weber, po něm mimo jiné Josef Krejčí či Antonín Bennewitz, ale také Josef Suk, Vítězslav Novák, J. B. Foerster, Vilém Kurz, Jaroslav Kocian… Václav Holzknecht, Věroslav Neumann, Pavel Trojan… a v prvních letech dvacátého století i Antonín Dvořák. Petr Čech o tom všem ví a hovoří v té souvislosti o odpovědnosti i pokoře. 

Vysíláme 12. a 13. 6. 2021, vždy 08:00-12:00, s reprízou o nejbližší půlnoci

autor: Petr Veber

Více z pořadu