Romeo a Julie v Opéra Bastille v Paříži

10. říjen 2023

Francouzský skladatel Charles-François Gounod (1818-1893) je znám především svými operami na velká literární a dramatická témata  Faust a Romeo a Julie. Ačkoli sám pokládal operu za žánr zásadního významu, když v mládí prohlásil, že „úspěšné kariéry dosáhne skladatel pouze komponováním oper“, jeho cesta k operní tvorbě nebyla přímočará.

Gounod pocházel z rodiny umělců – otec byl malíř, matka, která jej přivedla k hudbě, byla klavíristka. Nicméně Gounod nejprve prošel klasickým vzděláním. Když po absolvování filozofie začal systematicky studovat hudbu, stal se jeho učitelem v Paříži působící Antonín Rejcha. Následně studoval na Pařížské konzervatoři, kde byli jeho pedagogy Fromental Halévy a Jean François Lesueur. Po třech letech studia získal za kantátu Fernand Římskou cenu – která mu umožnila tříletý tvůrčí pobyt ve Ville Medici v Římě. Patrně studium děl Giovanni da Palestriny a italských renesančních skladatelů ovlivnilo Gounodovu tvorbu, která byla orientovaná na sakrální hudbu. Po návratu do Paříže, kterému předcházely cesty do Prahy, Drážďan, Berlína a Lipska se stal chrámovým varhaníkem a sbormistrem a dokonce studoval dva roky teologii. V padesátých letech se Gounodův zájem soustředil na operu, ale jeho první díla v této oblasti se nedočkala valnějšího přijetí a z jeho třinácti oper se staly repertoárovými jen dvě. V roce 1852 začal pracovat na opeře Faust, která znamenala značný posun. Slavnou literární předlohu Johanna Wolfganga von Goetha zpracovali v libreto Jules Barbier a Michel Carré.

Původní provedení Fausta 19.března 1859 bylo zásadním mezníkem ve vývoji francouzské hudby, do kterého Gounod vstoupil jako významný tvůrce žánru tzv.  „lyrické opery“. Faust měl od své premiéry mimořádný úspěch a během následujících devíti let se dočkal v Paříži tří sovek repríz. To zřejmě přispělo k tomu, že ředitel Théâtre Lyrique Léon Carvalho, se obrátil na Charlese Gounoda s objednávkou na novou operu. Ten zvolil jako námět nejslavnější drama Williama Shakespeara Romeo a Julie. Ke spolupráci na libretu, které se víceméně věrně drží slavné předlohy, byli opět přizváni Jules Barbier a Michel Carré.

Skladatel začal s kompozicí v dubnu roku 1865 a operu dokončil o pouhé tři měsíce později. Původní koncepce počítala s mluvenými dialogy, ty ale nakonec Gounod narychlo nahradil prokomponovanými recitativy. Zpívaný prolog, stejně jako Juliinu slavnou valčíkovou árii přidal až na konci zkoušek na první provedení opery.  Premiéra se konala 29.dubna 1867 v Théâtre-Lyrique Impérial du Châtelet v Paříži při příležitosti světové výstavy. Měla mimořádný úspěch, skladatel byl oslavován a v následujících letech se opera dočkala uvedení i v Opéra-Comique v Paříži a v roce 1888 také v Pařížské opeře, kde dvojici veronských milenců ztvárnili slavná Adelina Patti a Jean de Reszke.

K českému uvedení opery Romeo a Julie  došlo dva roky po pařížské premiéře zásluhou Bedřicha Smetany, který byl velkým Gounodovým ctitelem.  Premiéra se konala  29. srpna1869 v pražském Novoměstském divadle pod Smetanovou taktovkou.

V záznamu představení v Opéra Bastille v Paříži 17. června 2023 zpívají v hlavních rolích   Elsa Dreisig (Julie) a  Benjamin Bernheim (Romeo), sbor a orchestr Pařížské národní opery řídí Carlo Rizzi .

autor: Dagmar Henžlíková
Spustit audio