S Antonínem Dvořákem na Vysoké

Dopolední program o čtvrtém červencovém víkendu nabídne na stanici D-dur další premiéru pořadu o známém místě Dvořákových letních pobytů nedaleko Příbrami ve Středních Čechách. Poslouchejte na D-dur 23. a 24. července 8:00-12:00.

Dopolední program o čtvrtém červencovém víkendu nabídne na stanici D-dur další premiéru pořadu Na návštěvě. Tentokrát to bude u Antonína Dvořáka na Vysoké, známém místě jeho letních pobytů nedaleko Příbrami ve Středních Čechách. Poslouchejte na D-dur 23. a 24. července 8:00-12:00.

Na Vysokou za odpočinkem do přírody s celou rodinou Dvořák jezdil  téměř každé léto přes dvacet let. Vysocké panství patřilo od roku 1873 hraběti a vlastenci Václavu Kounicovi, který byl Dvořákovým švagrem. V roce 1877 se totiž Kounic oženil s Josefinou, starší sestrou Dvořákovy ženy Anny. A právě, když se konala jejich svatba, navštívil Dvořák Vysokou poprvé a hned si ji oblíbil, zejména díky krásné přírodě.  Netrvalo dlouho a Dvořák začal na Vysokou jezdit pravidelně.

Čas strávený na Vysoké byl ale kromě odpočinku také dobou intenzivní kompoziční práce. Můžete se tak těšit na výběr skladeb, které Dvořák na Vysoké během letních měsíců komponoval nebo je různě upravoval. Některé zde začal psát, jiné dokončoval, další si přivezl rozpracované a nové části do nehotových partitur v létě  přidával. Na Vysoké takto tvořil na tři desítky svých opusů. Na D-dur zkusíme nastínit, jak ho tamní prostředí v létě inspirovalo, a připomeneme, že i na svém letním sídle Dvořák korespondoval např. se svým nakladatelem Simrockem nebo libretistou Rusalky Kvapilem.

V sobotu nám zahraje Ivo Kahánek Humoresky pro klavír, op. 101, Sukovo trio s violistou Josefem Koďouskem pak přednese Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87. Prostor dostane také Česká filharmonie, která zahraje z nahrávky s Karlem Ančerlem předehru Můj domov, op. 62 a s Jiřím Bělohlávkem také druhou řadu Slovanských tanců, op. 72. První český orchestr uslyšíme i v ukázce z opery Rusalka, a to s dirigentem Václavem Neumannem, Pražským filharmonickým sborem a pěvci Richardem Novákem, Věrou Soukupovou a Wieslaw Ochmanem. Chybět nebude ani klavírní podoba Slovanských tanců v podání Dua Ardašev nebo ukázka z opery Dimitrij.

V nedělním vydání se můžete těšit na nahrávku předehry V přírodě, op. 91 České filharmonie s Václavem Talichem, se Slovenskou filharmonií a  Zdeňkem Košlerem zazní symfonická báseň Píseň bohatýrská, op. 111. Výběr z Poetických nálad, op. 85 přednese Radoslav Kvapil, připravena bude i část z kantáty Svatební košile, operní hudbu zastoupí ukázky z Jakobína a Čerta a Káči. Nenecháme si ujít ani Symfonii č. 8 G dur, op. 88, kterou si poslechneme ze vzácné nahrávky z Pražského jara 1966. Berlínské filharmoniky bude řídit Herbert von Karajan. 

Herbert von Karajan

V neděli nezůstaneme pouze na Vysoké, ale prostřednictvím Dvořákovy hudby zavítáme ještě na jedno místo spojené s létem a skladatelovým pobytem, do americké vesničky Spillville, která se stala slavnému českému umělci „druhou Vysokou“ v době, kdy vyučoval kompozici na Newyorské konzervatoři. V nastudování Panochova kvarteta zazní slavný a ve Spillville napsaný Smyčcový kvartet F  dur, op. 96 zvaný Americký.

Během obou dílů Návštěvy u Dvořáka  neopomeneme ani jeho kompoziční vzory a přátele, z nichž někteří měli vztah nejen k Dvořákovi, ale i k Vysoké. Prostor dostane hudba od Beethovena, Schuberta, Brahmse, Janáčka, Berlioze nebo Suka. Dvořák se také na Vysoké často potkával s básníkem Josefem Václavem Sládkem. Protože Dvořák překvapivě nezhudebnil žádný jeho text, Sládkovy básně zazní ve zhudebnění Josefa Bohuslava Foerstera.

Pro dokreslení Dvořákova srdečního vztahu k Vysoké ještě odcitujme výrok z korespondence s Hanušem Wihanem, kdy Dvořák po návratu z Ameriky věnoval první měsíce hlavně odpočinku: „Co jsem přišel z Ameriky, ani jsem perem nehnul, a tak i ten nový kvartet v New Yorku začatý není dosud hotov. Je mně zde na Vysoké líto času a raději se kochám v té Boží přírodě.

Na D-dur 23. a 24. července 8:00-12:00, s reprízami po půlnoci.

Spustit audio

Více z pořadu