Smetana na mnoho způsobů

19. červen 2021

Letní hold stanice D-dur hlavnímu českému hudebnímu klasikovi. Není nutné ho přeceňovat na úkor jiných, jak se to svého času dělo. Ale hudbu psal skvělou - a zajímavé je i jeho rodiště.

Návštěva v Litomyšli, u pořadatelů festivalu Smetanova Litomyšl, místních patriotů manželů Piknových a Vojtěcha Stříteského, nás nasměrovala i do Pardubic k publicistovi Bohuslavu Vítkovi, který litomyšlské dění sleduje už víc než půlstoletí. Nejen proto, že má rád hudbu Bedřicha Smetany, ale také proto, že se – stejně jako on – v Litomyšli narodil. A nebo možná naopak – proto, že se v Litomyšli shodou okolností narodil, ale především proto, že má rád Smetanovu hudbu.

Bohuslav Vítek

Hudby našeho klasika zazní v sobotním i v nedělním dopoledním vysílání víc než dost. Některé symfonické básně a úryvky z oper vesměs ve starších nahrávkách přibližujících dobu prvních desetiletí festivalu, založeného po druhé světové válce. Ale zazní také Smetanova klavírní a sborová tvorba – cyklus Sny v podání Jitky Čechové nebo mužské sbory natočené Pražským filharmonickým sborem. A hostitelé, kteří pro toto vysílání, jak je zvykem, vybírali hudbu, si přáli, aby zazněla také vlastenecká kantáta Česká píseň a v jejím sousedství i jedna současná skladba, Litomyšlí a Smetanou inspirovaná.

Manželé Piknovi

Ředitel festivalu Jan Pikna a jeho manželka Eva přibližují Litomyšl jako obyvatelé, kteří od dětství sledují její proměny, zejména postupnou rekonstrukci památek. Umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský přidá vzpomínku, jak v dechovém orchestru coby žák lidové školy umění vítal někdy v sedmdesátých letech umělce pražského Národního divadla. A Bohuslav Vítek připomene zážitky z operních představení v amfiteátru v zámeckém parku i historické souvislosti hudebního dění v Litomyšli. Nahrávky, které vybral, dovede poutavě přiblížit právě s ohledem na festivalové události.

Hostitelé přiblíží některé okamžiky, které jim jejich město a jejich festival dělají zvláště drahými, a vyznají se ze svého vztahu k hudbě. Hudební lásky, vkus a preference si však bezděky hezky rozdělili, nestřetnou se. Zazní samozřejmě i hudba dalších autorů. Ale ke Smetanovi se obracejí všichni čtyři.

Dramaturg Vojtěch Stříteský

Smetanova Litomyšl ovšem není a ani dost dobře nemůže být jen festivalem Smetanovy tvorby, i když tak začínala. O to víc je festivalem vokálního umění, čím dál víc i s přesahy do posluchačsky vstřícných oblastí. A po celou dobu je festivalem „open air“ – s koncerty a představeními na zámeckém nádvoří a s doprovodnými akcemi v Klášterních zahradách. Víkendová návštěva v Litomyšli je především důvodem i příležitostí k poslechu hudby. Ale připomene také, že město je každoročně v červnu skvělou destinací pro kulturně ukotvené výlety. Tamní festival se totiž pojí neopakovatelným způsobem s geniem loci města.

Český rozhlas D-dur, 19. a 20. 6. 8:00-12:00 s reprízami po půlnoci

autor: Petr Veber
Spustit audio